InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

3 decembrie Ziua europeana a persoanelor cu handicap

03.12.2012, sursa: Comisia Europeana
 

3 decembrie, Ziua europeană a persoanelor cu handicap: europenii sunt foarte favorabili imbunătățirii accesibilității pentru persoanele cu handicap

Bruxelles, 30 noiembrie 2012 - Cetățenii europeni cred cu tărie că persoanele cu handicap ar trebui să poată participa pe deplin in cadrul societății, potrivit unui nou sondaj realizat de Comisia Europeană și publicat inainte de 3 decembrie - Ziua europeană a persoanelor cu handicap. Un procentaj de 97 % dintre cei interogați au declarat că persoanele cu handicap ar trebui să aibă posibilitatea de a merge la școală, de a-și găsi un loc de muncă sau de a avea acces la magazine la fel ca oricine altcineva. Șapte din zece respondenți au considerat că o mai bună accesibilitate a bunurilor și a serviciilor ar ameliora foarte mult viața persoanelor cu handicap, a celor in varstă și a altor categorii de populație, cum ar fi părinții cu copii mici. Un procentaj de 84 % cred că bunurile și serviciile mai accesibile ar crea de asemenea mai multe oportunități pentru industrie.

Dezvoltarea accesibilității pentru persoanele cu handicap este o componentă-cheie a strategiei generale in domeniu a UE (IP/10/1505). Comisia Europeană elaborează in prezent o serie de propuneri pentru Actul european privind accesibilitatea, care se preconizează că va fi prezentat in 2013. Sondajul publicat astăzi a constatat că 86 % dintre europeni consideră că soluții similare in materie de accesibilitate la nivelul intregii Europe ar permite persoanelor cu handicap să călătorească, să studieze și să lucreze in alte state membre ale UE, iar 78 % consideră că normele comune ar facilita activitatea companiilor pe piața unică a UE.

"In Europa toată lumea are dreptul să participe pe deplin in cadrul societății, iar europenii impărtășesc foarte clar acest punct de vedere", a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. "Accesibilitatea universală este in centrul strategiei noastre pentru o Europă fără obstacole, motiv pentru care intenționez să inaintez in 2013 o propunere pentru eliminarea barierelor din calea persoanelor cu handicap prin intermediul unui Act european privind accesibilitatea."

La 3 decembrie 2012, Comisia Europeană va anunța caștigătorii celei de a treia ediții a premiului anual Access City Award - un concurs inovator intre orașele europene destinat promovării accesibilității in mediul urban pentru persoanele cu handicap. Printre caștigătorii edițiilor anterioare se numără orașele Salzburg din Austria (IP/11/1492) și Avila din Spania (IP/10/1641).

Context

In Uniunea Europeană, o persoană din șase, adică aproximativ 80 de milioane de oameni, are un handicap al cărui grad variază intre ușor și grav. Peste o treime dintre persoanele de peste 75 de ani suferă de un handicap care le impune limitări intr-o anumită măsură. Se preconizează că numărul acestora va crește odată cu imbătranirea progresivă a populației UE. Majoritatea acestor persoane sunt impiedicate, mult prea frecvent, să participe pe deplin in cadrul societății și al economiei din cauza unor obstacole fizice sau de altă natură, precum și din cauza discriminării.

Conform Cartei drepturilor fundamentale a UE, "Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității". In plus, UE și toate cele 27 de state membre ale acesteia s-au angajat deja să creeze o Europă fără obstacole prin semnarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD).

"Accesibilitate" inseamnă posibilitatea persoanelor cu handicap de a avea acces, in condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transporturi, la sistemele și tehnologiile informației și comunicațiilor, precum și la alte facilități și servicii.

Comisia a adoptat in 2010 o strategie cuprinzătoare pentru crearea pană in 2020 a unei Europe fără obstacole pentru persoanele cu handicap. Planul in cauză prezintă modul in care UE și guvernele naționale pot oferi persoanelor cu handicap mijloacele prin care acestea să poată beneficia efectiv de drepturile de care dispun.

Una dintre principalele acțiuni prevăzute a fost o inițiativă privind accesibilitatea. Obiectivul este recurgerea la standardizare sau la normele in materie de achiziții publice pentru a face accesibilă persoanelor cu handicap intreaga gamă de bunuri și servicii, favorizand in același timp dezvoltarea unei piețe UE a dispozitivelor de asistare. Se preconizează o creștere considerabilă a acestei piețe in anii următori, pe baza experienței din Statele Unite.

In decembrie 2011, Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu o durată de zece săptămani privind posibile măsuri de imbunătățire a accesibilității in Europa (IP/11/1533). Rezultatele acestei consultări vor fi utilizate de Comisie la pregătirea Actului european privind accesibilitatea, pregătire care include o evaluare in profunzime a impactului diverselor opțiuni de politică. Comisia intenționează să prezinte o propunere in cursul anului 2013.