InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

268,4 milioane EUR pentru 202 noi proiecte in domeniul mediului

20.07.2012
 

Comisia Europeană a aprobat finanțarea a 202 noi proiecte in cadrul programului LIFE+, fondul pentru mediu al Uniunii Europene. Proiectele vizează acțiuni in domeniul conservării naturii, al politicii de mediu, al schimbărilor climatice, precum și activități de informare și comunicare privind problemele de mediu. Ele reprezintă o investiție totală de aproximativ 516,5 milioane EUR, din care UE va furniza 268,4 milioane.
Proiectele din cadrul componentei LIFE+ Natură și biodiversitate vizează ameliorarea stării de conservare a unor specii și habitate pe cale de dispariție. Dintre cele 268 de propuneri primite, Comisia a ales pentru finanțare 76 de proiecte depuse de parteneriate intre organisme de conservare a naturii, autorități guvernamentale și alte părți interesate. Situate in 22 de state membre, ele reprezintă o investiție totală de 241,8 milioane EUR, din care UE va furniza 136 milioane EUR. 71 dintre acestea se inscriu in categoria "Natură" și vor contribui la punerea in aplicare a directivelor "Păsări" și/sau "Habitate" și la dezvoltarea rețelei Natura 2000. Celelalte cinci abordează aspecte mai vaste ale biodiversității.
Proiectele din cadrul componentei LIFE+ Politică și guvernare in materie de mediu sunt proiecte-pilot care contribuie la dezvoltarea de politici, tehnologii, metode și instrumente inovatoare. Dintre cele 607 propuneri primite, Comisia a selectat pentru finanțare 113 proiecte depuse de o gamă largă de organizații din sectorul public și privat. Proiectele caștigătoare reprezintă o investiție totală de 258,4 milioane EUR, din care UE va furniza aproximativ 124,4 milioane
In cadrul acestei componente, Comisia va contribui cu peste 31,4 milioane EUR la 23 de proiecte care abordează in mod direct schimbările climatice, cu un buget total de 67,8 milioane EUR. In plus, numeroase alte proiecte care se concentrează asupra altor aspecte vor avea un impact indirect asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. Deșeurile și apa sunt alte două domenii importante asupra cărora se concentrează acțiunile, cu 29 și, respectiv, 19 proiecte selectate
Proiectele din cadrul componentei LIFE+ Informare și comunicare diseminează informații, pun in evidență problemele de mediu și oferă activități de formare și de sensibilizare cu privire la prevenirea incendiilor forestiere. Dintre cele 203 propuneri primite, Comisia a selecționat pentru finanțare 13 proiecte depuse de diferite organizații publice și private din domeniul naturii și/sau al mediului. Proiectele se desfășoară in nouă state membre și reprezintă o investiție totală de 16,2 milioane EUR, din care UE va furniza aproximativ 7,2 milioane EUR
LIFE+ este instrumentul financiar european pentru mediu și are un buget total de 2, 143 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013. Comisia lansează in fiecare an cate o cerere de propuneri pentru proiectul LIFE+.
Sursa:CE