InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

10 ani de la inceputul crizei din nou pe calea redresarii datorita actiunii decisive a UE

16.08.2017, sursa: Comisia Europeana
 

Criza financiară mondială a inceput in urmă cu 10 ani și a condus la cea mai gravă recesiune din istoria de șase decenii a Uniunii Europene. Criza nu a inceput in Europa, dar instituțiile și statele membre ale Uniunii s-au văzut nevoite să acționeze cu hotărare pentru a contracara impactul acesteia și pentru a elimina deficiențele din organizarea inițială a uniunii economice și monetare. Acțiunea decisivă a dat roade: in prezent, economia Uniunii Europene se află in creștere pentru al cincilea an consecutiv. Rata șomajului se situează la cel mai scăzut nivel din 2008, băncile sunt mai puternice, investițiile se relansează iar situația finanțelor publice s-a imbunătățit. Evoluțiile economice recente sunt incurajatoare, dar răman incă multe de făcut pentru a contracara efectele anilor de criză. Comisia Europeană s-a mobilizat pe deplin pentru realizarea obiectivelor agendei sale pentru locuri de muncă, creștere economică și echitate socială.

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil cu moneda euro și dialogul social, a declarat: "Datorită răspunsului politic hotărat la criză, economia UE cunoaște in prezent o redresare fermă, iar uniunea economică și monetară este mai puternică decat inainte. Trebuie să impingem acest progres mai departe, să finalizăm uniunea financiară, să ne reformăm economiile pentru a promova convergența, incluziunea și reziliența și să menținem sustenabilitatea finanțelor publice. In acest sens, trebuie să urmărim o abordare echilibrată, in care reducerea riscurilor merge mană in mană cu partajarea acestora, iar coeziunea pieței unice este salvgardată."

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice, impozitare și vamă, a declarat: "La zece ani de la inceputul crizei mondiale, redresarea economiei europene a caștigat forță și teren. Trebuie să folosim acest impuls pozitiv pentru a finaliza reforma uniunii noastre economice și monetare. Nu toate moștenirile trecutului se corectează in mod automat. Am asistat la adancirea inegalităților sociale și economice atat in statele membre, cat și intre acestea. Este esențial ca eforturile noastre viitoare să contribuie la convergența reală și durabilă a economiilor noastre."

Cu zece ani in urmă, la 9 august 2007, BNP Paribas a devenit prima bancă importantă care a recunoscut impactul expunerii sale la piețele creditelor ipotecare cu risc ridicat din Statele Unite, ea văzandu-se nevoită să inghețe fondurile expuse. In anii care au urmat, ceea ce fusese inițial o criză financiară s-a transformat intr-o criză bancară și o criză a datoriei suverane, cu un impact negativ imediat asupra economiei reale. Uniunea Europeană a intrat in cea mai gravă recesiune din istoria sa, fapt ce i-a marcat profund atat pe cetățenii noștri, cat și companiile și economiile statelor membre.

In fața acestei adversități, instituțiile și statele membre ale UE au luat decizii politice ferme pentru a limita criza, a menține integritatea monedei euro și a evita eventuale consecințe mai grave. Uniunea a depus eforturi pentru a reglementa sectorul financiar și a imbunătăți guvernanța economică, pentru a promova cadre instituționale și juridice noi și comune, pentru a crea un mecanism de protecție financiară al zonei euro, pentru a sprijini țările aflate in dificultate financiară, pentru a imbunătăți finanțele publice ale statelor membre, pentru a continua reformele structurale și a incuraja investițiile, pentru a combate șomajul in randul tinerilor, pentru a imbunătăți supravegherea sectorului bancar, pentru a spori capacitatea instituțiilor financiare de a face față viitoarelor provocări și pentru a stabili modalități de gestionare și de mai bună prevenire a unor potențiale crize.

Ca urmare a acestor măsuri, uniunea economică și monetară a Europei a fost revizuită in mod substanțial, iar economia europeană, in special cea a zonei euro, s-a repus pe picioare. Redresarea economică europeană este susținută, iar șomajul scade in mod constant. Numărul statelor membre din zona euro a crescut de la 12 la 19, iar moneda euro este acum cea de-a doua monedă ca importanță din lume. Dintre cele opt state membre ale UE care au beneficiat de asistență financiară, numai Grecia face incă obiectul unui program, pe care urmează să-l părăsească la mijlocul anului 2018. Doar trei state membre fac in prezent obiectul componentei corective a Pactului de stabilitate și de creștere, așa-numita procedură aplicabilă deficitelor excesive, față de 24 de state membre in momentul culminant al crizei. Planul Juncker, cunoscut și ca "Planul de investiții pentru Europa", a fost lansat in noiembrie 2014, iar in prezent se preconizează că el va atrage peste 225 de miliarde de euro la nivelul tuturor statelor membre, 72 % din cele 315 miliarde de euro prevăzute inițial.

Uniunea economică și monetară este in prezent solidă, insă ea rămane incompletă, iar parcursul monedei euro se află abia la inceput. De la Raportul celor cinci președinți din iunie 2015 la Documentul de reflecție privind aprofundarea uniunii economice și monetare din mai 2017, in ultimii ani s-au luat multe inițiative pentru a desprinde invățăminte de pe urma crizei și pentru a pregăti cat mai bine Uniunea pentru provocările viitoare.