InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Servicii ERBSNgama de servicii prestate de partenerii consorțiului în sprijinul afacerilor dvs.

Cele mai importante servicii oferite de Consortiul ERBSN clientilor sai din Macroregiunea 2 (intreprinderi, organizatii de afaceri si profesionale, agentii de dezvoltare,institute de cercetare, parcuri tehnologice, clusterele si universitati) interesati de internationalizare si inovare vizeaza:

 • Internaționalizare: sprijinirea întreprinderilor interesate să-și extindă afacerile în altă țară și să-și găseasca parteneri competenți și de încredere (identificarea de parteneri de afaceri prin folosirea uneia dintre cele mai importante baze de date de cooperare în afaceri sau tehnologică din lume, organizarea de evenimente de parteneriat: brokerage-întâlniri bilaterale prestabilite, misiuni economice)
 • Inovare: pachete de sprijin pentru IMM-urile inovative (cel mai nou serviciu), dezvoltarea de abilităţi în domeniul cercetării şi inovării în intreprinderi prin sprijinirea creării de sinergii cu alţi actori în domeniul cercetării, prin sprijinirea cooperării tehnologice, sprijinirea întreprinderilor să beneficieze de rezultate ale cercetării, să participe în programe de cercetare şi să acceseze fonduri pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică
 • Consultanță privind legislația euopeană, standarde, drepturi de proprietate intelectuală (IPR):furnizarea de informaţii şi asistenţă practică asupra oportunităţilor si reglementarilor de piaţă, legislaţiei europene şi politicilor relevante unei companii sau sector de activitate, drepturi de proprietate intelectuala, standarde europene, informaţii despre licitaţii publice internaţionale etc.
 • Acces la surse de finanțare: informații, asistență și consultanță privind surse de finanțare disponibile la nivel regional, național, european, identificarea de parteneri pentru proiecte transfrontaliere sau de inovare
 • Feedback privind legislația UE: implicarea întreprinderilor şi mediului de afaceri în procesul de policy-making, prin transmiterea de feedback către Comisie şi monitorizarea implementării politicilor UE în domeniul competitivităţii şi inovării cu ocazia consultărilor publice europene
Servicii ERBSN

Servicii generale

Această categorie de servicii sunt oferite de toți partenerii, prin folosirea de resurse în comun: informare și asistență privind oportunitățile de afaceri sau inovare, finanțare, legislație sau cerințe tehnice (website, infowatch, publicații, baze de date, organizare evenimente, instruiri, parteneriate, misiuni economice) Serviciile generale sunt furnizate prin intermediul unor instrumente comune sau individuale:

 • Comune: platforma de comunicare web conținând 7 secțiuni tematice pentru diseminare de informații, bazate pe producerea individuală a informațiilor și folosirea lor în comun, de asemenea instrument de cooperare si comunicare între cei 6 parteneri; un mecanism infowatch; un e-buletin de informare comun; newsletter, foi informative, ghiduri, studii.
 • Individuale: organizare de evenimente, instruiri, întâlniri de contacte de afaceri, publicații proprii și media

Servicii specializate

Serviciile specializate sunt furnizate ca asistență și consultanță cu o valoare adăugată foarte ridicată, în formă de servicii individuale sau pachete de servicii, având ca scop pregătirea pentru încheierea de afaceri sau pentru inovare, cum ar fi relațiile de cooperare internațională, transferuri de tehnologie sau know-how, aplicații ale activităților de cercetare-dezvoltare ca inovare in industrie.

Începând cu 1 ianuarie 2015, trei dintre partenerii consorțiului ERBSN oferă cele mai noi pachete de servicii ale rețelei EEN în domeniul inovării, respectiv:

 • Key Account Management (KAM) pentru beneficiari ai finanţării SME Instrument în cadrul programului Horizon 2020 Finanțat în cadrul programului H2020, SME Instrument furnizează sprijin direcționat și finanțare pentru IMM-urile înalt-inovative, cu clară ambiție comercială și potențial înalt de creștere și internaționalizare. Pentru aceste companii de succes, care sunt selectate să participe în SME instrument, experți de top din Enterprise Europe Network în domeniul afacerilor și inovării pot furniza servicii de tip Key Account Management (KAM). Scopul este să se asigure că aceste IMM-uri selectate primesc cel mai bun sprijin pentru a-si maximiza șansele de succes și dezvoltare durabilă. Acest serviciu include identificare celui mai bun expert antrenor (coach) care să ajute firmele să îndeplinească cele mai importante repere și care să furnizeze companiilor sprijin pentru inovare.
 • Enhancing Innovation Management Capacities (sprijinirea capacităţii de management al inovării) pentru IMM-uri cu potenţial înalt de inovare la nivel european Pentru companiile care nu au aplicat la finanțare din SME instrument, experții în inovare din rețea oferă de asemenea servicii de asistență. Acestea sunt destinate companiilor locale inovative și ambițoase care demonstrează un înalt potențial să genereze creștere economică și locuri de muncă, dar care au nevoie de consultanță suplimentară în management pentru a transforma ideea într-o afacere de succes. Aceste companii pot beneficia gratuit de un pachet aprofundat personalizat de "diagnostic pentru inovare" în scopul evaluării capacității de management a inovării și ulterior de un plan de acțiune și recomandări specifice, inclusiv în cazul în care IMM-ul va avea nevoie de surse de finanțare.
Servicii parteneri

Partenerii din cadrul reţelei:

 • oferă asistenţă societăţilor pentru identificarea partenerilor comerciali potenţiali din alte ţări
 • ajută IMM-urile să dezvolte produse noi, să aibă acces la pieţe noi si le informează despre activităţile si oportunităţile pe care le oferă UE
 • ajuta IMM-urile să-și dezvolte capacitatea de inovare și potentialul de participare în proiecte inovative
 • furnizează informaţii despre politicile, programele și oportunităţile de finanţare oferite de UE și ajută să obţina acces la acestea
 • consiliază intreprinderile mici în legătură cu unele aspecte tehnice precum drepturile de proprietate intelectuală, standardele și legislaţia UE
 • acţionează ca un drum cu două sensuri între antreprenori și factorii de decizie ai UE, transmiţând puncte de vedere în ambele direcţii