InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Proiectedezvoltate de membrii ERBSN sau organizatii partenere

Proiectul Strategic "Rural Manager"

Proiectul Strategic "Rural Manager"

Beneficiar: Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri - FNTM

Finantator: Fondul Social European

Perioada: 01.01.2009 - 30.04.2010

Publicat: 13.06.2009

Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri - FNTM a organizat o conferinţa de presă pentru a marca oficial lansarea proiectului strategic "Rural-Manager", finanţat din Fondul Social European la Iasi, la sala de conferinte a Parcului Stiintific si Tehnologic "TEHNOPOLIS".

 

Rural-Manager este implementat de Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri (www.fntm.ro), in calitate de lider al consorţiului, in parteneriat cu organizaţiile Centrul de Training şi Dezvoltare al Asociaţiilor Angajatorilor din Bavaria - bfz gGmbh (www.bfz.de), S.C. Siveco Romania SA (www.siveco.ro) şi Asociaţia Euro < 26 (www.euro26.ro).

Rural-Manager a fost selectat in cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU, care e cofinanţat din Fondul Social European. Proiectul are o valoare de circa 8.85 milioane lei şi are Contractul de finanţare POSDRU/13/5.2/S/8.

 

Obiectivul general al proiectului Rural-Manager este dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi comportamentului antreprenorial şi managerial modern pentru mici sau viitori intreprinzători din mediul rural, in special tineri, care, prin dezvoltarea propriilor afaceri, pot genera dezvoltare locală şi oportunităţi de ocupare in regiunile de dezvoltare N-E, Centru şi S-E.

 

Grupul ţintă al proiectului este compus din intreprinzatori sau viitori intreprinzatori din mediul rural, in special tineri, care pot genera dezvoltare locală şi oportunităţi de ocupare prin dezvoltarea propriilor afaceri din regiunile NE, Centru şi SE, cu varsta peste 18 ani, absolvenţi minim de liceu sau şcoală profesională.

 

Rural-Manager este un proiect inovativ, de pregătire non-formală pentru mici sau viitori intreprinzători din mediul rural. Dorim ca aceştia să devină un motor şi un exemplu de dezvoltare pentru regiunile vizate. Prin proiect, nevoile de educaţie şi asistenţă personalizată ale micilor sau viitorilor intreprinzători, vor fi cercetate profesionist, iar programul va fi adaptat continuu pe necesităţi punctuale specifice. Ulterior cercetării, grupul ţintă de mici şi viitori intreprinzători va trece printr-un proces amplu de instruire modernă şi consultanţă in dezvoltarea afacerii.

 

Obiectivul general al Rural-Manager va fi atins prin cateva acţiuni specifice precum:

 

1. Organizarea a 18 conferinţe locale, in fiecare judeţ din regiunile vizate. 

2. Realizarea unei cercetări cantitative şi calitative asupra nevoilor de formare şi consultanţă ale intreprinzătorilor şi a celor care doresc să iniţieze o afacere, in mediul rural din regiunile NE, Centru şi SE.

 

3. Infiinţarea a 9 birouri de consultanţă iniţială, de tip Help-Desk (cate un birou la 2 judeţe), pentru acordarea de educaţie şi consiliere managerială personalizată intreprinzatorilor.Oraşele unde se vor infiinţa aceste birouri sunt: Alba Iulia, Tirgu Mureş, Predeal, Bacău, Suceava, Iaşi, Focşani, Buzău, Constanţa.

 

4. Furnizarea de servicii de instruire, consiliere şi sprijin pentru manageri, mici sau viitori intreprinzători (selectaţi in urma conferinţelor), printr-un portal inovativ - instrument integrat, ce va conţine: o platforma de e-Learning, consultanţă şi networking, operabilă din luna august 2009, o platformă e-business, care va promova produsele şi serviciile beneficiarilor şi un site al proiectului ce se constituie in centru de resurse la dispoziţia participanţilor şi primarilor din mediul rural.

 Regiunile ţintă ale proiectului sunt: Regiunea Nord-Est (judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui), Regiunea Centru (judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu) şi Regiunea  Sud-Est  (judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea, Tulcea, Constanţa).

 

Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri - FNTM

Web: www.fntm.ro