InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Proiectedezvoltate de membrii ERBSN sau organizatii partenere

Proiectul Antreprenor Viitor Durabil

Beneficiar: Ernst and Young SRL S and T Romania SRL Univ Alexandru Ioan Cuza Iasi Univ Tehnica Cluj Napoca Univ 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Univ Dunarea de Jos Galati

Finantator: POS DRU

Perioada: 29.08.2010 - 29.08.2012

Publicat: 29.08.2011

ProiectulœFormare şi asistenţă in domeniul managerial antreprenorial pentru mici şi viitori intreprinzători, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru şi Sud-Est" (finanţare POS-DRU), implementat de Ernst & Young SRL, in parteneriat cu S&T Romania SRL, Universitateaœ"Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea "1 Decembrie 1918"din Alba Iulia şi Universitatea "Dunarea de Jos" din Galaţi, are ca obiectiv general promovarea culturii antreprenoriale şi dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale manageriale in randul a 2.880 de persoane, mici intreprinzători şi viitori intreprinzători sau persoane ce doresc să iniţieze activităţi independente, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru şi Sud-Est, pentru iniţierea de noi afaceri şi (re)organizarea afacerilor existente in scopul creşterii competitivităţii acestora.

Obiectivele specifice includ creşterea gradului de conştientizare a alternativei antreprenoriale şi culturii manageriale prin iniţierea in management, promovarea spiritului antreprenorial şi prezentarea de bune practici şi idei de success naţionale şi internaţionale; furnizarea de formare specifică privind conceptele, metodele şi tehnicile manageriale, noi soluţii organizaţionale, sisteme IT pentru un management modern, fezabilitatea investiţiilor, identificarea şi accesarea surselor de finanţare; acordarea de servicii de asistenţă pentru iniţierea afacerilor şi a activităţilor independente, (re)organizarea afacerilor şi dezvoltarea proiectelor de investiţii, implementarea de sisteme IT pentru managementul afacerii pentru IMM-uri şi persoane ce doresc să iniţieze o afacere sau activitate independentă şi crearea unei reţele de invăţare şi cooperare pentru transferul de bune practici in domeniul managementului şi antreprenoriatului, prin crearea unui portal web şi a unei aplicaţii eLearning.

Prin intermediul instruirii şi asistenţei managerial customizate, participanţii pot dobandi cunoştinţele şi abilităţile antreprenorial-manageriale necesare pentru materializarea propriilor idei de afaceri/proiecte şi/sau pentru organizarea eficientă şi modernă a afacerilor conform celor mai bune practici existente la nivel european.

Ce fel de consultanţă vi se oferă? Cum puteţi beneficia de 80 de ore de consultanţă gratuită?
- Aveţi planuri de dezvoltare sau imbunătăţire a afacerii pentru care doriţi finanţare?
- Aveţi nevoie de ajutor pentru a formulă un plan de afaceri bazat pe ipoteze realiste şi bine fundamentate?
- Aveţi nevoie de disponibilităţi băneşti pentru plata datoriilor?
- Sunteţi interesat de obţinerea fondurilor europene?
Consultanţa in cadrul proiectului este răspunsul la aceste intrebări.

In luna Iulie 2011 s-a lansat etapa de asistenţă şi consiliere gratuită in afaceri. In cadrul proiectului, Ernst&Young şi S&T Romania acordă consultanţă companiilor şi intreprinzătorilor pentru:
- Demararea şi creşterea afacerii: inregistrarea firmei, suport in elaborarea planului de afaceri pentru finanţare prin credit sau grant, informaţii privind sursele de finanţare, etc.
- Organizarea afacerii: asistenţă pentru imbunătăţirea performanţei afacerii, reducerea costurilor, implementarea sistemelor IT de management.

Companiile ce doresc să-şi optimizeze activitatea şi rentabilitatea sunt invitate să se inscrie la http://www.start-imm.ro/advice/Pagini/default.aspx