InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Proiectedezvoltate de membrii ERBSN sau organizatii partenere

IINO FOOD SEE

IINO FOOD SEE

Beneficiar: Consortium 10 parteneri 9 tari inclusiv CCINA Constanta

Finantator: Programul South East Europe

Perioada: 01.04.2011 - 30.09.2013

Publicat: 04.01.2012

CCINA Constanţa implementeaza proiectul "Stabilirea unor mecanisme inovative de suport şi creşterea conştientizării potenţialului inovării alimentare şi al cercetării şi dezvoltării tehnolgice in zona de Sud Est a Europei" - INNO FOOD SEE, finanţat prin Programul South East Europe SEE, cod proiect SEE/B/0028/1.3/X.


Proiectul a fost iniţiat de Centrul pentru cercetare şi tehnologie Hellas - Institutul de agrobiotehnologie din Salonic in parteneriat cu alţi 10 parteneri din 9 ţări (Grecia, Italia, Bulgaria, Romania, Sebia, Slovenia, Ungaria, Ucraina şi Moldova), cuprinzand actori cheie din domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, autorităţi locale şi organizaţii de afaceri, care au capacitatea de a influenţa dezvoltarea unui mecanism de suport şi creşterea conştientizării in domeniul inovării alimentelor.

Din Romania, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti este, alături de CCINA Constanţa, un alt partener in cadrul proiectului.
Obiectivul proiectului INNO FOOD SEE este de a stabili cele mai potrivite mecanisme ce facilitează schimbul de experienţă şi coordonarea inovării şi a politicilor din domeniul industriei alimentare, precum şi creşterea constientizării importanţei inovării, in domeniul alimentar, in zona de Sud-Est a Europei.

In prima etapă a proiectului se vor analiza politicile, strategiile, planurile şi iniţiativele existente in domeniul inovării alimentare, care se vor concretiza printr-o analiza, pentru fiecare ţară, prin realizarea unei baze de date, ce cuprinde principalii actorii din domeniul cercetării-dezvoltării in domeniul alimentar (institute de cercetare, universitati, IMM-ri inovative) şi o bază de date privind nevoile de tehnologii şi soluţii de cerecetare care vor contribui la creşterea competitivităţii economice, o analiză SWOT privind inovarea, in domeniul alimentar, a fiecărei ţări partenere din proiect, un raport cu direcţii de dezvoltare a politicilor in domeniul alimentar.

Proiectul va continua cu stabilirea mecanismelor pentru dezvoltarea inovării, in domeniul alimentar, activitate care implică dezvoltarea următoarelor etape: constituirea unei reţele de actori si factori de decizie implicaţi in domeniul inovării alimentare din fiecare ţară, realizarea unui plan operational pentru cercetare-dezvoltare şi inovare in domeniul alimentar, elaborarea unui studiu cu potenţialul de investiţii in domeniu, cat şi definitivarea unui mecanism de monitorizare şi suport a inovării alimentare.

Activităţile proiectului vor continua cu realizarea de schimburi de experienţă şi instruiri in domeniul inovării alimentare pentru cercetatori, organizarea de workshopuri, info-days şi activităti de networking.

In cadrul proiectului se va realiza şi un web-site cu baze de date incluse, unde se vor regăsi, pe langă informaţiile despre proiect şi activităţile acestuia şi principalele firme inovative şi insitute de cercetare in domeniul alimentar din ţările partenere, cat şi un kit de instruire dedicat studenţilor şi cercetătorilor din domeniul alimentar.

Actiuni in proiect:

INFO DAY Constanta 25 Mai 2012

Cu ocazia evenimentului s-au prezentat proiectul si activitatile derulate in cadrul acestuia, potentialul inovarii in domeniul industriei si cercetarii alimentare. Au participat  firme din domeniul agro-alimentar, reprezentanti din cadrul universitatilor si institutelor de cercetare-dezvoltare, asociatii ale consumatorilor, publicul interesat de aceasta tema. Lectorii au fost personalitati de marca din domeniul industriei alimentare, al cercetarii alimentare, specialisti de renume national si international.

Galerie foto

foto info day1foto info day2foto info day3foto info day4foto info day5foto info day6foto info day7

Fisiere atasate

Document PDF
pliant proiect
Leaflet_INNO-FOOD ro.pdf
1,04 MBytes
06.06.2012 12:32
Document PDF
poster proiect
Poster_INNO-FOOD SEE..pdf
766,04 KBytes
06.06.2012 12:33