InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Proiectedezvoltate de membrii ERBSN sau organizatii partenere

ESYLIDAR

ESYLIDAR

Beneficiar: SC EnviroScopY SRL

Finantator: Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"

Perioada: 01.02.2010 - 31.01.2013

Publicat: 03.05.2010

Programului Operaţional Sectorial
"Creşterea Competitivităţii Economice"
Operaţiunea 2.3.3: Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor

Initializare proiect: "Cercetarea, dezvoltarea si implementarea in micro-productie a unor produse inovatoare de sisteme LIDAR pentru monitorizarea 3D a aerosolilor, norilor si vaporilor de apa"
 (abr. ESYLIDAR)


Firma SC EnviroScopY SRL, in calitate de Beneficiar anunta initializarea proiectului "Cercetarea, dezvoltarea si implementarea in micro-productie a unor produse inovatoare de sisteme LIDAR pentru monitorizarea 3D a aerosolilor, norilor si vaporilor de apa" (abr. ESYLIDAR) – contract de finantare nr. 93/02.02.2010 (ID nr. 364, cod SMIS-CNSR 5710). Acest proiect este finantat prin POS CCE, va avea loc in Regiunea Nord-Est si se va desfasura pe o perioada de 36 luni, din februarie 2010 pana in februarie 2013.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 1.299.127 lei din care: valoare eligibila nerambursabila din FEDR 1.078.275, 41 lei si valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 220.851,59 lei.

Prin activitatile desfasurate, Proiectul va raspunde Obiectivului general al axei prioritare 3 din Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice". Obiectivul general presupune Dezvoltarea capacitatii tehnologice si a potentialului economic al societatii SC EnviroScopY SRL Romania prin accesul si implementarea unor rezultate de cercetare- dezvoltare si inovare in micro-productie, respectiv comercializarea unor produse/servicii high-tech inovatoare, ca rezultat al unor activitati de cercetare - dezvoltare (domeniul academic, partenariat public - privat sau proiecte de cercetare-dezvoltare –inovare proprii).

Cateva din obiectivele specifice proiectului sunt: a. cresterea numarului de produse/servicii rezultate in urma unor proiecte de cercetare industriala/dezvoltare experimentala; b. modernizarea si dezvoltarea capacitatii de productie si infrastructurii de cercetare industriala/dezvoltare experimentala a ESYRO; c. imbunatatirea sistemelor de monitorizare a parametrilor de mediu si evaluare-gestionare a riscului: aceste sisteme ofera o monitorizare de tip 3D oferind informatii noi celor implicati in luarea deciziilor privind reducerea poluarii sau managementul riscurilor; d. cresterea calitatii vietii prin evaluarea mai precisa a riscurilor poluarii difuze sau accidentale, a previziunilor meterologice sau de ameliorare a eficientei luptei anti-grindina sau de stimulare a precipitatiilor; e. specializare si formare profesionala; f. cresterea numarului de locuri de munca si incercarea de stopare a fenomenului migratiei fortei de munca (tinerilor) spre Europa de Vest "drain-brain" sau alte state ale lumii puternic dezvoltate prin oferirea unor conditii similare de perspectiva profesionala celor existente in spatiul vest-european: producerea a 2-3 noi locuri de munca pentru absolventii de master sau doctorat;

La realizarea proiectului si pe parcursul desfasurarii tuturor activitatilor se va asigura un tratament egal si nediscriminatoriu pentru toate persoanele implicate, indiferent de sex, nationalitate, religie sau varsta.


PERSOANE DE CONTACT:
• Dr. Ioan Balin (ioan.balin@enviroscopy.com) – Manager de proiect,
• Ovidiu-Gelu Tudose (ovidiu.tudose@enviroscopy.com) – Responsabil tehnic si persoana de contact

Adresa: Bdul Poitiers nr. 10 (incinta Parcului Stiintific si Tehnologic TehnopolIS), Iasi, RO- 700671
Tel/Fax: 0332/107991, email: esyro@enviroscopy.com

Pentru informatii detaliate va rugam sa vizitati www.mct.ro (ANCS – sectiunea "Fonduri Structurale") si www.enviroscopy.com