InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Proiectedezvoltate de membrii ERBSN sau organizatii partenere

Boussole CSRCorporate Social Responsibility

Boussole CSRCorporate Social Responsibility

Beneficiar: CCI Dobrici, CCINA Constanta, CEFIA Franta, ANTARES-Italia, CRIA-Spania

Finantator: Programul Leonardo da Vinci

Perioada: 01.10.2009 - 01.05.2011

Publicat: 04.05.2010

Site-ul proiectului: http://www.boussolecsr.eu/

Boussole CSR Corporate Social Responsibility -
proiect in domeniul Responsabilităţii Sociale Corporative

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa derulează, in calitate de partener, in perioada octombrie 2009 - martie 2011 Proiectul "Boussole CSR Corporate Social Responsibility" (Boussole Responsabilitatea Socială Corporativă), finanţat prin Programul Leonardo da Vinci - transfer de inovare. Leaderul proiectului este Camera de Comert şi Industrie Dobrici - Bulgaria.

In cadrul proiectului "Boussole Responsabilitatea Socială Corporativă" se transferă metodologia si conţinutul unui proiect derulat in anii precedenţi de CCI Dobrici - Proiectul "Learning Boussole". Prin proiectul Learning Boussole s-a realizat un instrument de invăţare on-line adresat intreprinderilor mici şi mijlocii, care se va moderniza şi va fi utilizat in noul proiect.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:
actualizarea abordării inovative, folosită in cadrul proiectului Leonardo "Learning Boussole", folosind beneficiile unei tehnologii avansate Web 2.0
oferirea unei metodologii de invăţare informală actorilor locali, IMM-urilor si tuturor celor interesati in utilizarea unui spaţiu virtual pentru invăţare
oportunităţi de constituire a unei reţele competente şi calificate a utilizatorilor platformei
dezvoltarea unei comunităţi formată din proiectanţi, realizatori şi utilizatori de instrumente interactive de invăţare, prin folosirea tehnogiei web 2.0
implicarea firmelor mici şi mijlocii in procesul de invăţare pe durata intregii vieţi, proces in urma căruia se pot dezvolta noi oportunităţi de afaceri, prin folosirea acestei tehnologii moderne

Grupul ţintă al proiectului
Intreprinzători, microintreprinderi, intreprinderi mici şi mijlocii, manageri resurse umane, organizaţii de afaceri, organizaţii sindicale interesate in acumularea de cunoştiinţe care să contribuie la elaborarea de noi strategii pentru companii care să asigure dezvoltarea economică sustenabilă.

Alţi beneficiari ai proiectului: parteneri asociaţi respectiv organizaţii de afaceri, asociaţii ale intreprinderilor mici şi mijlocii, structuri de asistenţă şi finanţare a pregătirii vocaţionale pentru IMM-uri, experţi şi consultanţi in educaţie vocaţională care pot folosi drept model instrumentul realizat in cadrul proiectului Boussole CSR.

Parteneriat
Proiectul s-a născut urmare unei colaborări fructuoase intre partenerii europeni.
Structura parteneriatul se concentrează pe două dimensiuni: responsabilitate si cooperare mutuală. Toti partenerii implicaţi in proiect sunt responsabili de implementarea unui pachet de activităţi, contribuind la actualizarea, transferul si diseminarea platformei.
Distribuirea responsabilităţilor şi a sarcinilor in cadrul proiectului este realizată conform competenţelor şi expertizei fiecărui partener.
Managementul şi evaluarea proiectului sunt in sarcina Camerei de Comerţ şi Industrie Dobrici. CEFIA - Franţa, ANTARES - Italia şi CRIA - Spania sunt partenerii responsabili pentru activităţile de realizare ale Busolei CSR, seminariile internaţionale pe tema Responsabilităţii Sociale Corporative, iar CCINA Constanta este responsabilă de activitatea de valorificare şi exploatare a platformei.

Detalii suplimentare asupra proiectului puteţi obţine la CCINA Constanţa, tel: 0241 618475, e-mail: barothi@ccina.ro, persoana de contact: Adriana Barothi

Actiuni desfasurate in cadrul proiectului

Conferinta de lansare: Barcelona, 9 noiembrie 2009
Cu această ocazie reprezentantul leaderului de proiect - Camera de Comerţ şi Industrie Dobrici - Bulgaria a prezentat obiectivele, activităţile, grupul ţintă, procesul de transfer şi bugetul proiectului.

Seminar european "Responsabilitatea socială corporativă pentru IMM-uri": Barcelona, 10 noiembrie 2009
Scopul seminarului a fost de promovare a proiectul "Boussole CSR" cat şi realizarea unui schimb de experienţe intre parteneri.
Seminarul a fost organizat de partenerul spaniol din proiect CRIA, rolul fiecărui partener fiind de a prezenta situaţia din propria ţară in domeniul RSC.
Astfel, participanţii la seminar au fost informaţii despre Responsabilitatea Socială Corporativă in Bulgaria, Franţa, Italia, Romania şi Spania.
Gazdele seminarului au invitat in calitate de vorbitori reprezentanţii următoarelor organizaţii: Primăria Barcelona (care a implementat proiectul RESSORT), Asociaţia Camerelor de Comerţ din Catalunia (prezentarea proiectului RSE.pime) CRIA (prezentare proiect MUSHO - Multi Stakeholder Network on Social Responsibility).

In partea a doua a seminarului prezentările au fost axate pe "Trainning si Educaţie vocaţională - parte a RSC" cu prezentarea experienţei franceze, italiene, bulgare şi spaniole. Invitaţii catalani au detaliat următoarele proiecte de pregătire şi formare profesională: FORETICA (www.foretica.es), ITINERES (www.itineres.es), ETIA (www.etia.es), Universitatea Oberta de Catalunya (www.uoc.es)

Intalnirea Comitetului de Steering al proiectului: Roma, 9 aprilie 2010
In cadrul intalnirii s-a analizat stadiul implementării proiectului, activităţile realizate cat şi cele viitoare, responsabilităţi, instrumente de promovare, probleme financiare, modalitate de raportare. Activitatea a fost coordonată de managerul proiectului CCIDobrici, fiecare partener aducand propria contribuţie pentru buna implementare a a intregului proiect.

Seminar european cu tema "Responsabilitatea Socială Corporativă pentru IMM-uri": Roma, 10 aprilie 2010
Scopul seminarului a fost de promovare a proiectul "Boussole CSR" cat şi realizarea unui schimb de experienţă intre parteneri.
Fiecare partener a susţinut două prezentări, prima de prezentare a situaţiei in domeniul Responsabilităţii Sociale a Companiilor in fiecare ţară şi Studii de caz (exemple) de firme responsabile.
Astfel, participanţii la seminar au fost informaţii despre Responsabilitatea Socială Corporativă in următoarele ţări: Bulgaria, Franţa, Italia, Romania şi Spania.
Gazda seminarului - firma ANTARES din Italia a invitat in calitate de vorbitori reprezentanţii următoarelor firme şi organizaţii: RETECAMERE - Societatea Camerelor de Comert Italiene pentru dezvoltarea proiectelor şi a serviciilor integrate, Asociatia italiana pentru Educatie si Cunoastere. Lectorii italieni au prezentat experienţa italiană in domeniul Responsabilitătii Sociale a intreprinderilor.

Seminar international "Responsabilitatea Sociala Corporativa pentru IMM-uri"

Data: 15 octombrie 2010, orele 10.00-14.00

Locatia: Sediul CCINA Constanta- bdul Alexandru Lapusneanu nr.185 Aetaj 2

Participanti: partenerii proiectului (CCI Dobrici-Bulgaria, CRIA Barcelona-spania, CEEFIA Paris -Franta, ANTARES Roma-Italia, firme constantene, mass-media locala.

Seminarul se doreste a fi un schimb de experienta pe tema responsabilitatii sociale corporative intre partenerii proiectului si firme constantene interesate de acaesta tema extrem de importanta in strategia unei firme.Scopul seminarului este de a promova proiectul Boussole CSR si platforma de invatare on-line creata, de a realiza

 In cadrul seminarului a fost prezentata experienta in domeniul responsabilitatii sociale corportaiv in tarile partenerilor din proiect: Bulgaria (dna Vesselina Stoyanova-manager proiect CCI Dobrici si dna dr. Katya Ganova- viceguvernator regiunea Dobrici, Romania (dl. I.D. Juganaru- dir gen CCINA Constanta si manager proiect CCINA Constanta si dna Adriana Barothi membru in echipa de implementare, Italia (dl Pietro Ragni-Director ANTARES Roma), Spania (dl Emetri Frago- director CRIA Barcelona), Franta (dna Nadia Benque expert CEEFIA PARIS)

In partea a doua a seminarului s-au prezentat studii de caz ale unor firme si organizatii din Romania (Dobrogea Grup SA si Siveco Romania SA) si Bulgaria (Consiliul Regional al Confederatiei Bulgare a Sindicatelor Independente din Dobrici)

Fisiere atasate

Imagine JPG
280,16 KBytes
02.12.2010 12:21
Imagine JPG
seminar constanta2
IMG_3230.JPG
237,78 KBytes
02.12.2010 12:22