InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Proiectedezvoltate de membrii ERBSN sau organizatii partenere

Alianta Competentelor Responsabile pentru Managementul Sustenabil al Hotelurilor si Restaurantelor Mici RESPONS

Alianta Competentelor Responsabile pentru Managementul Sustenabil al Hotelurilor si Restaurantelor Mici RESPONS

Beneficiar: Consortiu condus de CCI Dobrich

Finantator: Invatare de a lungul vietii Leonardo da Vinci Proiecte Multilaterale pentru Dezvoltarea Inovarii

Perioada: 01.11.2013 - 31.10.2015

Publicat: 11.06.2014

Rol CCINA in proiect: partener

 

Parteneri:

·         Camera de Comert si Industrie – Dobrich, Bulgaria, Lider de proiect

·         PD Project Development LTD

·         Camera de Comert si Industrie Terrassa, Spania

·         GIP – FCIP – Académie d"Aix-Marceille Aix-en-Provence, Franta

·         Programul Francophone d"Hôtellerie et Restauration de la NUB, Albena, Bulgaria

·         Fundatia de Promovare Antreprenoriala – Lodz, Polonia

·         CIAPE – Centro Italiano per l"Apprendimento Permanente, Italia

·         EUPROMA GmbH & Co KG– Haar, Germania

 

Partenerii asociati ai Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta:

·         Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Litoral – Delta Dunarii

·         Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc.

 

Scopul si obiectivele proiectului:

·         sa dezvolte un nou profil profesional al managerilor/ proprietarilor de hoteluri si restaurante mici;

  sa identifice nevoile legate de competentele si cerintele de calificare si sa actualizeze competentele specifice prin dezvoltarea unui set de criterii si a unei noi curicule comune, dezvoltata pentru invatarea pe tot parcursul vietii;

  sa sprijine competentele sectoriale in domeniul turismului cu scopul de a facilita dezvoltarea personala si participarea pe piata fortei de munca, de a promova cooperarea intre educatie si piata muncii;

  sa creasca cooperarea si implicarea angajatorilor si a partenerilor sociali prin colaborarea organismelor cu expertiza specifica sectorului, pentru a dezvolta o curicula specifica sectorului, noua, adaptata si actualizata;

  stimularea competitivitatii in sectorul turistic European prin imbunatatirea competentelor profesionale;

  sa imbunatateasca si sa actualizeze competentele specifice managerilor de hoteluri si restaurante mici, pe baza rezultatelor invatarii, luand in considerare cererea angajatorilor pentru calificarile si nevoile de perspectiva ale sectorului;

  sa ajute la transparenta si comparabilitatea in calificarile si mobilitatea cursantilor si a lucratorilor;

  sa faciliteze pregatirea invatarii non-formale la locul de munca prin dezvoltarea unor modalitati alternative de acces la calificari, in afara de prevederile formarii educationale vocationale (VET) full-time, avand curicula standard si de noi instrumente electronice flexibile de invatare non-formala si informala;

  sa ofere informatii usor accesibile si de inalta calitate pe tot parcursul vietii, care sa permita managerilor/ proprietarilor de hoteluri si restaurante mici sa-si perfectioneze permanent cunostintele.

 

Principalele rezultate:

·         Analiza competentelor din sectorul HORECA, in baza unor studii efectuate la nivel national (in Bulgaria, Franta, Germania, Italia, Polonia, Romania si Spania)

·         Crearea unor Standarde de Calificari Europene pentru profesiile de "manager de hotel" si "manager de restaurant", precum si curicula comuna pentru invatamantul non-formal.

·         Kitul Info-formativ RESPONS, pentru management responsabil social si sigur al IMM-urilor din sectorul HORECA

·         Efectuarea de seminarii nationale specializate

·         Organizarea unei conferinte europene pentru managementul responsabil social al hotelurilor si restaurantelor mici

 

Principalii beneficiari ai proiectului:

·         hoteluri si restaurante mici

·         antreprenori, manageri, manageri de resurse umane din industria HORECA

·         camere de comert

·         furnizori de formare profesionala

·         sindicate

·         autoritati publice

 

Resurse: www.responsalliance.eu