InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Legislatienoutati legislative pentru dezovoltarea afacerii si cooperare europeana

Abonati-va la feed-ul legislatie
Un nou Regulament pentru supravegherea achizitiilor publice
13.07.2009

Ordinul ANRMAP nr. 107/2009, publicat in data de 9 iulie 2009 in Monitorul Oficial, Partea I, nr 473 abroga Ordinul presedintelui ANRMAP pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 113/2006  pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 383 din 20 mai 2008.

Norme CE pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori
10.07.2009

Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003

Document PDF
l_03020090131ro00160099.pdf
l_03020090131ro00160099.pdf
1,21 MBytes
14.08.2009 13:03
Noile reglementari UE referitoare la roaming
02.07.2009

Detalii suplimentare la: ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/regulation/index_en.htm#new_rules

Regulamentul (CE) nr. 544/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE)nr. 717/2007 privind roaming-ul in retelele publice de telefonie mobila in interiorul Comunitatii si a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice

 

MS Word
Comunicat de presa
IP-09-1064_RO[1].doc
150,00 KBytes
02.07.2009 13:44
Pagini:« Inapoi12345