InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Legislatienoutati legislative pentru dezovoltarea afacerii si cooperare europeana

Abonati-va la feed-ul legislatie
Ordin ANAF: modificare Formular 318 si 319
12.07.2010
Prin Ordinul ANAF nr. 2157 din 7 iulie 2010, prezentat pe site-ul Agentiei, a fost completata legislatia curenta, astfel incat formularul 318 aÇťCerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite ├«n Rom├óniaaÇŁ, si formularul 319 aÇťDeclaratie de ajustare a pro-rateiaÇŁ sa se faca exclusiv prin mijloace electronice. Cele doua noi formulare, aprobate prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 3/2010, se vor depune electronic, in portalul ANAF. Pentru aceasta, contribuabilii trebuie sa detina un certificat digital calificat, emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat ini conditiile legii 455/2001, privind semnatura electronica. Persoana fizica straina care nu are obligatia inregistrarii fiscale in Romania si care va solicita inregistrarea certificatului digital calificat pentru depunerea celor doua formulare, va scrie in locul CNP din documentul de confirmare a certificatului digital calificat (solicitat in portalul ANAF) si in rubrica CNP/NIF din formularul (150) aÇťCerere pentru utilizarea unui certificat digital calificataÇŁ, un cod afla-numeri format din data nasterii si codul ISO 3166 aÇô alpha 2 al tarii de rezidenta
Document PDF
Ordin_2157_7iul2010.pdf
Ordin_2157_7iul2010.pdf
1,78 MBytes
12.07.2010 15:19
Comunicat de presa APIA:cereri de plata pentru apicultori
08.07.2010
COMUNICAT DE PRES─é Agen┼úia de Pl─â┼úi ┼či Interven┼úie pentru Agricultur─â (APIA) informeaz─â apicultorii c─â termenul limit─â pentru depunerea cererilor de plat─â pentru ac┼úiunile realizate ├«n acest an este 16 august 2010. Ac┼úiunile pentru care se acord─â sprijin financiar sunt lupta contra varoozei, respectiv cump─ârarea de m─âtci provenite din ferme de elit─â ┼či de multiplicare, roiuri la pachet, roiuri pe faguri ┼či familii de albine. Aceste m─âsuri sunt prev─âzute ├«n Programul Na┼úional Apicol. Pentru anul 2009 - 2010, pachetul financiar destinat celor dou─â ac┼úiuni este de 1.966.151 euro, fonduri europene, ┼či 6.652.471 lei, fonduri de la buget. Beneficiarii ajutorului financiar sunt apicultorii, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau juridice, organizate ├«n asocia┼úii de cresc─âtori de albine, uniuni apicole, cooperative sau grupuri de produc─âtori, constituite conform legisla┼úiei ├«n vigoare. Reamintim c─â apicultorii nu pot solicita ajutorul financiar ├«n nume propriu, ci trebuie s─â depun─â, anual, cererea de sprijin financiar la sediul formei asociative din care fac parte. Ulterior, formele asociative depun, la Centrele Jude┼úene APIA, cererea de plat─â, pe baza solicit─ârilor membrilor. SERVICIUL COMUNICARE ┼×I PROMOVARE PROGRAME www.apia.org.ro
Noua lege a concurentei sanctioneaza tergiversarea proceselor in instanta
08.07.2010

Consiliul Concuren┼úei va putea interveni mai prompt ┼či mai concret atunci cand are semnale din piat─â privind posibile practici anticoncurentiale. Ordonan┼úa de Urgen┼ú─â 75/2010 pentru modificarea ┼či completarea Legii Concuren┼úei 21/1996, imbun─ât─â┼úe┼čte cadrul procedural existent, adaptand normele ┼či procedurile na┼úionale cu prevederile comunitare in domeniul concuren┼úei.
"Consiliul Concuren┼úei ┼či-a adaptat legisla┼úia ┼či procedurile la noile realit─â┼úi economice, pentru a putea ac┼úiona asem─ân─âtor cu celelalte autorit─â┼úi de concuren┼ú─â din Statele Membre. in acest fel vom fi mai flexibili ┼či vom putea interveni cu mai mult─â celeritate ┼či eficien┼ú─â ori de cate ori este nevoie, astfel incat consumatorii s─â beneficieze de cele mai bune produse ┼či servicii pe care le ofer─â pia┼úa din Romania, la pre┼úuri concuren┼úiale" a declarat domnul Bogdan Chiri┼úoiu, pre┼čedintele Consiliului Concuren┼úei.
Sursa:comunicat de presa Consiliul Concurentei 6 iulie 2010

 

 

Text
modificare-legea-concurentei_07061656.htm
modificare-legea-concurentei_07061656.htm
181,00 KBytes
08.07.2010 11:43
MS Word
comunicat de presa.doc
comunicat de presa.doc
45,50 KBytes
08.07.2010 11:44
Legea 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
08.07.2010

Legea 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Document PDF
legea-119-30-iunie-2010-privind-stabilirea-unor-masuri-in-domeniul-pensiilor.pdf
legea-119-30-iunie-2010-privind-stabilirea-unor-masuri-in-domeniul-pensiilor.pdf
193,83 KBytes
19.07.2010 15:03
Document PDF
060710PrHGrecalccatpensi.pdf
060710PrHGrecalccatpensi.pdf
167,35 KBytes
08.07.2010 12:03
Modificarea si completarea O.U.Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica
06.07.2010

Ordonanta de Urgenta nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 453, din 2 iulie 2010.

Document PDF
MOF 453 oug 34.pdf
MOF 453 oug 34.pdf
102,45 KBytes
06.07.2010 15:57
Legea Parteneriat Public Privat
06.07.2010
Luni, 28 Iunie 2010, a fost aprobat proiectul de lege privind Parteneriatul Public Privat (PPP), acesta trecand cu majoritatea voturilor membrilor prezenti ai Camerei Deputatilor, fiind exprimat doar un vot aÇťimpotrivaaÇŁ si doua aÇťabtineriaÇŁ.
Document PDF
document-2010-06-30-7508798-0-legea-ppp.pdf
document-2010-06-30-7508798-0-legea-ppp.pdf
124,89 KBytes
06.07.2010 16:01
Registrul operatorilor intracomunitari
01.07.2010

Operaţiunile intracomunitare pentru care este obligatorie inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari sunt:
- livr─âri intracomunitare de bunuri care au locul in Romania ┼či care sunt scutite de tax─â potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) ┼či d) din CF;
- livrări ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operaţiuni triunghiulare care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T in Romania;
- prest─âri de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
- achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania;
- achiziţii intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite in Comunitate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania

Extinderea m─âsurilor de simplificare (taxare invers─â) ┼či la livrarea de bunuri din urm─âtoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zah─âr, f─âin─â, paine ┼či produse de panifica┼úie, in condi┼úii ce vor fi stabilite prin ordin al ministrului finan┼úelor publice, la propunerea pre┼čedintelui ANAF.
Măsurile de simplificare menţionate mai sus se aplică incepand cu a 10-a zi următoare comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării pentru aplicarea acestora, pană la data de 31 decembrie 2011.
Data comunicării derogării menţionate mai sus de către Consiliul Uniunii Europene va fi publicată de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul său oficial, www.mfinante.ro.

 

MS Word
OUG 54_2010.doc
OUG 54_2010.doc
187,50 KBytes
01.07.2010 15:27
Necunoscut
ANEXA 1.doc
ANEXA 1.doc
26,50 KBytes
01.07.2010 15:28
Spectrul de frecvente radio
14.05.2010

Detalii suplimentare la: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

Spectrul de frecvente radio: norme armonizate la nivelul UE pentru incurajarea serviciilor de internet wireless de mare vitez─â si evitarea interferentelor d─âun─âtoare
Comisia European─â a adoptat  o decizie de stabilire a unor norme tehnice armonizate pentru statele membre cu privire la alocarea frecventelor radio in banda de 800 MHz care contribuie la implementarea serviciilor de internet wireless de mare vitez─â, evitand interferentele d─âun─âtoare. O serie de state membre elibereaz─â frecventele in banda de 800 MHz in cadrul asa-numitului "dividend digital" care rezult─â din trecerea de la televiziunea analogic─â la cea digital─â. Dac─â hot─âr─âsc s─â modifice actuala alocare a frecventelor (pentru radiodifuziune), statele membre trebuie s─â aplice imediat normele tehnice armonizate prev─âzute in decizie, pentru ca aplicatiile wireless in band─â larg─â s─â aib─â acces la frecventele respective. Decizia de ast─âzi nu oblig─â propriu-zis statele membre s─â pun─â banda de 790 862 MHz la dispozitia serviciilor de comunicatii electronice. Cu toate acestea, Comisia are in vedere o propunere in acest sens in cadrul viitorului program de politici in domeniul spectrului de frecvente radio, care va tine seama de o consultare recent─â pe aceast─â tem─â si de intalnirea la nivel inalt privind spectrul de frecvente radio organizat─â de Comisie si de Parlamentul European in datele de 22 si 23 martie. (a se vedea IP/10/232).
http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study
Decizia adoptat─â este disponibil─â la adresa:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

Legea nr. 25/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 145 din 5 martie 2010.
09.03.2010
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I. aÇö Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 45, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2 1 ), cu urmatorul cuprins: aÇ×(2 1) Daca debitorul detine sau administreaza una sau maimulte pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate sa publice pe paginile de internet proprii, in termen de 24 de ore de la data comunicarii hotararii de deschidere a procedurii, informatiile referitoare la starea societatii, precum si numarul, data si instanta care a pronuntat hotararea.aÇŁ 2. La articolul 45, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: aÇ×(3) Prejudiciile suferite de tertii de buna-credinta, ca urmare a nerespectarii obligatiilor debitorului prevazute la alin. (1)aÇö(2 1 ), vor fi reparate in mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debitorului, fara a fi atinsa averea debitorului.aÇŁ 3. Titlul capitolului V se modifica si va avea urmatorul cuprins: aÇ×CAPITOLUL V Infractiuni si contraventiiaÇŁ 4. Dupa articolul 148 se introduce un nou articol, articolul 148 1 , cu urmatorul cuprins: aÇ×Art. 148 1 . aÇö (1) Nerespectarea prevederilor art. 45 alin. (2 1 ) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei. (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din oficiu sau la sesizarea judecatorului-sindic, a administratorului judiciar/lichidatorului sau a oricarei persoane interesate. Veniturile rezultate din aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat. (3) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.aÇŁ Art. II. aÇö Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ROBERTA ALMA ANASTASE PRESEDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOANA Bucuresti, 2 martie 2010. Nr. 25
Hotararea nr. 77/2010 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice
12.02.2010

Hotararea nr. 77/2010 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice

MS Word
HG 77_2010.doc
HG 77_2010.doc
123,50 KBytes
12.02.2010 13:05
De la 1.01. 2010 a intrat in vigoare Regulamentul Comisiei Europene nr. 1177/2009 privind modificarea pragurilor de aplicare in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii.
12.01.2010

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 314/64 din data de 1 decembrie 2009 a fost publicat Regulamentul (CE) nr. 1177/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare a acestora in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii.

Regulamentul a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2010, este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Fiind direct aplicabil in Romania, Regulamentul modifica pragurile valorice stabilite prin O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu privire la:

- transmiterea spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) a anunturilor de intentie, de participare si de atribuire;

- aplicarea legislatiei achizitiilor publice contractelor finantate/ subventionate cu peste 50% de catre o autoritate contractanta.

Pragurile pentru publicarea anunturilor in JOUE

Anunturile de intentie. Pragul de 750.000 euro stabilit prin art. 51 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea anunturilor de intentie referitoare la contractele/acordurile-cadru de furnizare si de servicii nu se modifica. In schimb, pragul prevazut de acelasi articol pentru contractele/acordurile-cadru de lucrari se diminueaza de la 5.000.000 euro la 4.845.000 euro.

Anunturile de participare si de atribuire. Pragurile referitoare la publicarea anunturilor de participare si de atribuire, reglementate prin art. 55 alin. (2) si art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, se modifica dupa cum urmeaza:

- pragul de 400.000 euro prevazut pentru atribuirea contractelor sectoriale de furnizare sau de servicii se micsoreaza la 387.000 euro;

- pragul de 5.000.000 euro prevazut pentru atribuirea contractelor de lucrari se micsoreaza la 4.845.000 euro.

Prin urmare, publicarea in JOUE a anunturilor de participare si a anunturilor de atribuire este obligatorie pentru:

- contractul/acordul-cadru nesectorial de furnizare sau de servicii cu o valoare estimata mai mare decat echivalentul in lei a 125.000 euro;

- contractul/acordul-cadru sectorial de furnizare sau de servicii cu o valoare estimata mai mare decat echivalentul in lei a 387.000 euro;

- contractul/acordul-cadru de lucrari cu o valoare estimata mai mare decat echivalentul in lei a 4.845.000 euro.

Se impune sa subliniem faptul ca termenele de formulare a contestatiilor sau a actiunilor la instantele judecatoresti, de 10 zile, respectiv de 5 zile, se vor raporta la noile valori estimate ale contractelor/acordurilor-cadru.

Contractele de concesiune de lucrari. Pragul de 5.000.000 euro, prevazut de art. 223 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea in JOUE a anuntului de participare referitor la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice, a fost de asemenea coborat la 4.845.000 euro.

In mod similar, pragul de 5.000.000 euro impus prin art. 227 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea anuntului de participare referitor la atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari de catre concesionarii de lucrari publice care nu au calitatea de autoritate contractanta, a scazut la 4.845.000 euro.

Contractele finantate/subventionate cu peste 50% de autoritatile contractante

Prin noile reglementari s-au modificat si pragurile stabilite prin art. 9 lit. c) si c1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru aplicarea legislatiei achizitiilor publice in cazul contractelor atribuite de catre operatori economici care nu au calitatea de autoritate contractanta, dar care sunt finantate/subventionate in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta. Aceste praguri au fost diminuate dupa cum urmeaza:

- pentru contractele de lucrari, de la 5.000.000 euro la 4.845.000 euro;

- pentru contractele de servicii, de la 200.000 euro la 193.000 euro.

Pragurile exprimate in moneda nationala

Potrivit Comunicarii Comisiei din data de 2 decembrie 2009, valorile corespunzatoare pragurilor din Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE sunt exprimate in moneda nationala, astfel:

Prag in EUR Prag in RON

125 000 EUR 477 688 RON

193 000 EUR 737 550 RON

387 000 EUR 1 478 921 RON

4 845 000 EUR 18 515 168 RON

 

Document PDF
Regulamentul comisiei, noi praguri.pdf
Regulamentul comisiei, noi praguri.pdf
712,89 KBytes
21.06.2010 10:44
In febr 2010 va fi lansat Juridic TV
11.01.2010
Juridic TV, prima televiziune dedicata informarii juridice a populatiei, va incepe sa emita online . la inceputul lunii februarie si va difuza un program zilnic 24 de ore din 24, au declarat reprezentantii casei .de avocatura Coltuc, care finanteaza proiectul. Ideea Juridic TV a aparut din lipsa emisiunilor informative juridice din grilele posturilor de televiziune care emit in prezent in Romania. Astfel, scopul noii televiziuni este sa ajute populatia sa cunoasca in mod gratuit sistemul judiciar din Romania. Accesul la programele difuzate de Juridic TV va fi gratuit. Postul va difuza program 24 de ore din 24, din care 12 ore in direct Grila Juridic TV va cuprinde emisiuni de consultatii juridice, programe despre cazurile nemultumitilor din justitie, dar si despre dosare CEDO si discutii despre procese. Totodata, televiziunea va difuza procese live. Echipa Juridic TV este formata in prezent din 15 persoane cu studii preponderent juridice, jurnalistice, economice si doua persoane care se ocupa de partea de IT. "Intentionam sa marim numarul persoanelor implicate in proiect, dar acest lucru nu va fi posibil pana nu observam impactul pe care Juridic TV il are asupra publicului tinta. O prima analiza a impactului se va efectua in luna martie a acestui an, respectiv la o luna de la lansarea oficiala. Daca rezultatele sunt pozitive si la nivelul asteptarilor, intentionam sa facem demersurile necesare obtinerii unei licente CNA pentru dezvoltarea proiectului", au spus reprezentantii Juridic TV. Televiziunea Juridic TV este sustinuta financiar de casa de avocatura Coltuc. Potrivit reprezentantilor casei de avocatura, pana in prezent, suma investita in Juridic TV se ridica la 150.000 de euro. Sediul noului post de televiziune va fi in Bucuresti. Sursa: www.tehnopol.ro
Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA, pentru achizitiile din alt stat membru UE
11.01.2010

Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, firmele din Romania pot beneficia de rambursarea TVA achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru. In acest sens, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat recent o procedura pentru primirea cererilor de rambursare a TVA si transmiterea acestora statelor membre carora le sunt adresate.
Potrivit dispozitiilor art.1472 alin.(2) din Codul fiscal, incepand cu data de 1 ianuarie 2010, persoana impozabila stabilita in Romania poate beneficia de rambursarea TVA achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru.
Pentru a obtine o rambursare a TVA in statul membru de rambursare, persoana impozabila stabilita in Romania adreseaza o cerere de rambursare pe cale electronica statului membru respectiv pe care o inainteaza organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de acesta. Organul fiscal competent din Romania va transmite electronic autoritatii competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare completata corespunzator.
Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana impozabila stabilita in Romania pentru a beneficia de rambursarea TVA in alt stat membru sunt reglementate de pct.491 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal.
Avand in vedere aceste reglementari legale, a fost necesara elaborarea unei proceduri de primire a cererilor de rambursare a TVA depuse de persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru.
Cererea de rambursare se depune, in format electronic, la organul fiscal competent din Romania, pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare, in conditiile prevazute de punctul 491 alin.(15)-(18) din normele metodologice.
Informatiile din cererea de rambursare si eventualele informatii suplimentare trebuie furnizate de solicitant in limba stabilita de statul membru de rambursare.
Dupa primirea cererii adresata statului membru de rambursare, organul fiscal competent din Romania trimite solicitantului, de indata, o confirmare electronica de primire a acesteia.
Organul fiscal competent din Romania verifica, cu ajutorul aplicatiei informatice, daca in perioada de rambursare inscrisa in cerere, solicitantul a fost persoana inregistrata in scopuri de TVA, potrivit art.153 din Codul fiscal, precum si daca documentele inscrise in sectiunea "Lista operatiunilor pentru care se solicita rambursarea TVA" sunt emise in perioada de validitate a codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilita in Romania.
Daca solicitantul nu a fost, in perioada de rambursare, persoana inregistrata in scopuri de TVA, potrivit art.153 din Codul fiscal, sau daca documentele inscrise in sectiunea "Lista operatiunilor pentru care se solicita rambursarea TVA" nu au fost emise in perioada de validitate a codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilita in Romania, organul fiscal competent din Romania nu inainteaza cererea de rambursare statului membru de rambursare si comunica solicitantului, pe cale
electronica, aceasta decizie.
Daca solicitantul a fost, in perioada de rambursare, persoana inregistrata in scopuri de TVA si daca documentele mentionate la punctul precedent au fost emise in perioada de validitate a codului de inregistrare in scopuri de TVA, organul fiscal competent din Romania atribuie un numar de referinta cererii si transmite, electronic, autoritatii competente din statul membru de rambursare, cererea de rambursare, impreuna cu toate documentele care insotesc respectiva cerere.
Numarul de referinta al cererii se comunica solicitantului pentru a fi inscris pe toat documentele referitoare la cererea respectiva.
Cererea se depune pana, cel tarziu, la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare.

 

Document PDF
cerere-rambursare_01071740.pdf
cerere-rambursare_01071740.pdf
121,83 KBytes
11.01.2010 13:45
Regulament CE privind standarde de performanta privind emisiile pentru autoturismele noi
11.12.2009

Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performan╚Ť─â privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abord─ârii integrate a Comunit─â╚Ťii de a reduce emisiile de CO 2 generate de vehiculele u╚Öoare

Document PDF
LexUriServ.pdf
LexUriServ.pdf
936,39 KBytes
11.01.2010 12:25
TVA- PERIOADA FISCALA LUNARA, PENTRU ACHIZITII INTRACOMUNITARE
03.09.2009

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va actualiza datele din Registrul contribuabililor cu obligatiile declarative privind taxa pe valoarea adaugata, in sensul schimbarii perioadei fiscale trimestriale in perioada fiscala lunara, potrivit Ordinului nr. 1165/2009. Ordinul ANAF nr. 1165/2009 a fost publicat in 3.06.2009 in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 371 si vizeaza persoanele impozabile inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.
Schimbarea perioadei fiscale trimestriale in lunara vine ca urmare a noilor prevederi introduse prin OUG nr. 34/2009, potrivit carora persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania este obligata sa utilizeze ca perioada fiscala luna calendaristica, fara a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioada fiscala
Avand in vedere ca aceasta este singura situatie in care se poate schimba perioada fiscala utilizata in cursul anului fiscal, ANAF a considerat necesara elaborarea unei proceduri de actualizare a datelor din Registrul contribuabililor cu obligatiile declarative privind taxa pe valoarea adaugata, in sensul schimbarii perioadei fiscale trimestriale in perioada fiscala lunara.
Procedura se va aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, in toate situatiile in care persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.
Procedura se utilizeaza pentru achizitiile intracomunitare a caror exigibilitate intervine incepand cu data de 1 mai 2009.
Actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, ca urmare a declaratiilor depuse de persoanele impozabile
Persoanele impozabile care, potrivit Codului fiscal, sunt obligate sa utilizeze ca perioada fiscala luna calendaristica, vor depune "Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (092)".
Declaratia de mentiuni se va depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, la registratura ori la posta prin scrisoare recomandata, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie.
Pe baza declaratiei de mentiuni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent, opereaza actualizarile in Registrul contribuabililor in sensul schimbarii perioadei fiscale pentru TVA din trimestru calendaristic in luna calendaristica.
Pentru stabilirea datei de luare in evidenta cu perioada fiscala lunara a persoanei impozabile, se are in vedere data exigibilitatii taxei aferente achizitiei intracomunitare, astfel cum rezulta din declaratia de mentiuni depusa de persoana impozabila, respectiv:
a) data luarii in evidenta este data de 1 a primei luni din trimestru, daca exigibilitatea taxei intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) data luarii in evidenta este data de 1 a celei de a treia luni din trimestru, daca exigibilitatea taxei intervine in a doua luna a respectivului trimestru;
c) data luarii in evidenta este data de 1 a primei luni a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic
Persoanele impozabile pentru care sunt operate actualizari, potrivit noii proceduri, in Registrul contribuabililor, trebuie sa-si indeplineasca obligatiile de declarare si plata ce decurg din calitatea de persoana impozabila care utilizeaza luna ca perioada fiscala.
Persoana impozabila a carei perioada fiscala a devenit luna, urmare efectuarii unei achizitii intracomunitare de bunuri nu mai are posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioada fiscala, fiind obligata sa pastreze ca perioada fiscala luna si in anii urmatori.
Depunerea cu intarziere a declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale, respectiv peste termenul de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care a intervenit exigibilitatea achizitiei intracomunitare, constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

Inregistrarea operatorilor economici care comercializeaza produse energetice
28.08.2009

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a aprobat, prin Ordinul nr. 1378/2009, procedura si conditiile de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza produse energetice la directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor (ANV).
Ordinul ANAF nr. 1378/2009 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 585.
Sub incidenta procedurii de inregistrare intra operatorii economici care comercializeaza si/sau depoziteaza ori intentioneaza sa comercializeze si/sau sa depoziteze in sistem angro sau en-detail produse energetice precum benzina, motorina, petrol lampant sau gaz petrolier lichefiat.
Inregistrarea activitatii de comercializare si/sau de depozitare in sistem angro de produse energetice se efectueaza la cererea operatorilor economici, pentru fiecare depozit angro prin depunerea formularului "Cerere de inregistrare/mentiuni a activitatii de comercializare si/sau depozitare angro sau en-detail de produse energetice".
Inregistrarea se face la directia pentru accize si operatiuni vamale judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei arie de competenta este situata unitatea de comercializare sau depozitul angro pentru care se solicita inregistrarea.
Pentru a primi atestatul de comercializare, operatorii economici trebuie sa indeplineasca, printre altele, urmatoarele conditii:
a) sa aiba inscrisa in obiectul de activitate, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, activitatea de comercializare in sistem angro de produse energetice pentru unitatea de comercializare pentru care se solicita inregistrarea. Indeplinirea conditiilor va fi dovedita cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului.
b) societatea nu este declarata inactiva fiscal;
c) societatea nu are datorii inscrise in certificatul de atestare fiscala;
d) societatea nu se afla in stare de insolventa conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
e) societatea nu a fost sanctionata cu sanctiunea contraventionala complementara a opririi activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1-3 luni;
In cazul aprobarii cererii de comercializare si/sau depozitare angro, autoritatea competenta va emite "Atestatul de inregistrare pentru comercializare si/sau depozitare angro sau en-detail de produse energetice".
Totodata, desfasurarea activitatii in baza atestatului de comercializare si/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en détail eliberat nu exonereaza operatorul economic de la indeplinirea obligatiei referitoare la inregistrarea fiscala.
Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, s-a introdus, incepand cu 1 noiembrie 2008, obligatia inregistrarii la ANAF a operatorilor economici care comercializeaza in sistem en detail produse energetice de natura celor prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a) -e) din Codul fiscal. Produsele vizate in Codul Fiscal sunt benzina cu plumb, benzina fara plumb, motorina, petrolul lampant si gazul petrolier lichefiat

 

Firmele vor depune declaratii onnline, doar prin Sistemul Electronic National
28.08.2009

Depunerea declaratiilor utilizand Sistemul Electronic National (SEN), operat de Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale (ASSI), reprezinta singura modalitate legala de transmitere in format electronic a declaratiilor catre institutiile si autoritatile administratiei publice, potrivit Hotararii Guvernului nr. 862/2009.
In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 550, din 7 august 2009, a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 862/2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National.

Conform actului normativ, depunerea declaratiilor utilizand SEN, operat de ASSI, reprezinta singura modalitate legala de transmitere in format electronic a declaratiilor catre institutiile si autoritatile administratiei publice.

Prin intermediul SEN, disponibil la adresa de internet www.e-guvernare.ro, toti contribuabilii de la nivel national au posibilitatea de a depune online urmatoarele noua declaratii catre institutiile publice:
- Declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor sociale (Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale)
- Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor de somaj (Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca)
- Declaratia privind contributia de asigurari sociale de sanatate (Casa Nationala de Asigurari de Sanatate)
- Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat - 100 (Ministerul Finantelor Publice)
- Declaratia privind impozitul pe profit - 101 (Ministerul Finantelor Publice)
- Decont privind taxa pe valoare adaugata - 300 (Ministerul Finantelor Publice)
- Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor sociale si a fondurilor speciale - 102 (Ministerul Finantelor Publice)
- Declaratia privind accizele - 103 (Ministerul Finantelor Publice)
- Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri - 390 (Ministerul Finantelor Publice).

Pana la adoptarea HG nr. 862/2009, doar marii contribuabili aveau acces la cele noua servicii electronice, disponibile prin SEN.

Potrivit actului normativ, institutiile si autoritatile administratiei publice au obligatia de a accepta declaratiile depuse de catre orice contribuabil prin SEN, ca singura modalitate legala de transmitere in format electronic a acestora.

Serviciile publice electronice de depunere a declaratiilor prin SEN pot fi utilizate in baza detinerii unui certificat electronic valid emis de catre ASSI, operatorul sistemului.

Pentru utilizarea procedurilor electronice puse la dispozitie prin intermediul www.e-guvernare.ro, persoanele juridice trebuie sa achite un tarif anual de utilizare in cuantum de 46 de lei, fara TVA.

Potrivit Hotararii nr. 862/2009, pana la data de 31 decembrie 2009 ASSI are obligatia de a realiza registrul electronic al institutiilor si autoritatilor administratiei publice din Romania. Orice modificare survenita asupra denumirii, datelor de contact ori asupra statutului institutiei sau autoritatii administratiei publice va fi comunicata in termen de 3 zile catre ASSI in scopul actualizarii informatiilor din registrul electronic.

Actul normativ aduce modificari si asupra anexei nr. 1 din H.G. 1085/2003, anexa ce cuprinde lista institutiilor publice care au obligativitatea de a se inregistra in SEN, de a pune la dispozitie datele de contact, precum si formularele administrative pe care le utilizeaza in relatia cu cetatenii. Astfel, toate institutiile si autoritatile administratiei publice din Romania au obligativitatea legala de a utiliza proceduri electronice pentru furnizarea serviciilor si informatiilor publice prin SEN.

 

ANRMAP a modificat procedura de supraveghere a achizitiilor publice
19.08.2009

ANRMAP a modificat "Regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii".

Una dintre modificarile aduse prin intermediul actului normativ se refera la continutul dosarului de supraveghere. Conform noilor prevederi legale, dupa finalizarea fiecarei proceduri de supraveghere se va intocmi un dosar de supraveghere care va contine, dupa caz, urmatoarele:
•opisul documentelor de control
•sesizarea din oficiu sau venita din partea tertilor
•nota de informare
•comunicarea privind inceperea procedurii de supraveghere;
•comunicarea privind incetarea procedurii de supraveghere;
•documentele aferente fiecarei proceduri de atribuiresupuse verificarii;
•declaratia pe propria raspundere a conducatorului autoritatii contractante/operatorului economic sau a reprezentantului legal;
•notele explicative;
•raportul de control;
•procesul-verbal de constatare a contraventiei;
•propunerile privind utilizarea mijloacelor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de incalcarea ori eludarea prevederilor legale;
•oricare alte informatii/documente relevante pentru verificarea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Regulamentul a fost modificat prin ordinul nr.107/2009 al Presedintelui ANRMAP, publicat in Monitorul Oficial din 17august 2009.

Document PDF
9amji_ordin control 107.pdf
9amji_ordin control 107.pdf
272,71 KBytes
19.08.2009 14:39
Revizuirea schemelor de ajutor de stat introduse de Statele Membre
12.08.2009

Detalii suplimentare la: ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

Directoratul General pentru Concurenta a realizat o revizuire a schemelor de ajutor de stat introduse de Statele Membre si aprobate de Comisie pe perioada crizei financiare. Revizuirea a fost necesara in contextul procesului de reinoire al schemelor de garantare si recapitalizare care a debutat in aprilie 2009. Un numar de astfel de scheme au fost prelungite intre timp pentru o perioada de inca sase ;uni din ratiuni de stabilitate financiara.

Prin aceasta actualizare, Directoratul General pentru Concurenta urmareste eficientizarea schemelor aplicate pana in prezent si analizeaza cerintele Statelor Membre in acest context. In plus, revizuirea consolideaza cerintele comune ale tuturor schemelor de garantare si recapitalizare aprobate, in scopul de a oferi transparenta in plus pe standradul general al acestor scheme. In final, revizuirea ofera o privire de ansamblu asupra resurselor publice la nivel de State Membre, ca si procent din PIB.

Revizuirea nu influenteaza analiza Comisiei privind restructurarea sistemului bancar pe baza Cmunicarii privind ajutoarele pentru restructurarea bancilor ci urmareste facilitarea intoarcerii la conditii normale de piata.

Modificari la legea achizitiilor publice
29.07.2009

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 515, din 27 iulie 2009 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 834/2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Document PDF
HG834dinIul09_3hsvfn.pdf
HG834dinIul09_3hsvfn.pdf
199,17 KBytes
14.08.2009 13:07
Pagini:« Inapoi12345Inainte »