InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Legislatienoutati legislative pentru dezovoltarea afacerii si cooperare europeana

Abonati-va la feed-ul legislatie
Reglementari in sectorul energetic
31.08.2011

Detalii suplimentare la: http://energypapers.com/

Rezumatul in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Săptămana 34/2011 | 22 - 28 august 2011

 

Document PDF
OJEU-EN-2011-34-ro-c.pdf
OJEU-EN-2011-34-ro-c.pdf
90,40 KBytes
31.08.2011 11:42
Ghid de proiectare pentru controlul fisurarii elementelor masive si peretilor structurali de beton armat
25.08.2011

Detalii suplimentare la: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?sCountry=RO&

Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind aprobarea reglementării tehnice
"Ghid de proiectare pentru controlul fisurării elementelor masive şi pereţilor structurali de beton armat datorită contracţiei impiedicate ", indicativ GP 115 - 2011.
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?sCountry=RO&

MS Word
cfcontent.doc
cfcontent.doc
9,72 MBytes
25.08.2011 11:30
Regulamentul de punere in aplicare nr 669 din 12 iulie 2011 ref normele comune de aplicare a sistemului de licente de import si export si de certificate de fixare in avans pentru produsele agricole.
12.08.2011

Regulamentul de punere in aplicare (UE) NR. 669/2011 al Comisiei din 12 iulie 2011de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licente de import si export si de certificate de fixare in avans pentru produsele agricole.

Document PDF
R_669_2011.pdf
R_669_2011.pdf
718,83 KBytes
12.08.2011 11:43
Institutul National de Statistica a publicat normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat
03.02.2011

Institutul National de Statistica a publicat normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat in Monitorul Oficial nr. 81/2011 prin Ordinul nr. 21/2011

Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat contin informatii privind sistemul statistic Intrastat, emise cu scopul de sprijini furnizorii de date pentru a completa corect si eficient Declaratia statistica Intrastat.
Potrivit Legii nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, Declaratia statistica Intrastat este o declaratie obligatorie pentru schimbul de bunuri intre Romania si alte state membre ale Uniunii Europene.
Introducerile reprezinta fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene catre teritoriul Romaniei, iar expedierile reprezinta fluxuri de bunuri care parasesc teritoriul Romaniei cu destinatia alte state membre ale Uniunii Europene.
Obligatia furnizarii de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoarea adaugata;
- realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
- valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele doua fluxuri, introduceri si, respectiv, expedieri, depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Institutul National de Statistica a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si de 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
Obligatiile in sistemul Intrastat se stabilesc de catre Institutul National de Statistica pe baza declaratiilor statistice Intrastat din anul precedent si a informatiilor din deconturile de TVA si declaratiile recapitulative privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finantelor Publice.
Schimbul de date intre Institutul National de Statistica si Ministerul Finantelor Publice are loc intr-un singur sens, respectiv Ministerul Finantelor Publice furnizeaza Institutului National de Statistica informatiile din deconturile de TVA si declaratiile recapitulative privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri (VIES), insa Institutul National de Statistica nu furnizeaza in nicio imprejurare informatii statistice colectate in cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

MS Word
ORDIN _21_2011.doc
ORDIN _21_2011.doc
250,50 KBytes
03.02.2011 12:48
Legea 278/2010 privind atribuirea contractelor de achizitie publica
24.01.2011

Legea 278/2010 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

MS Word
LEGE 278_2010.doc
LEGE 278_2010.doc
109,50 KBytes
24.01.2011 09:47
Codul de bune practici in comertul cu produse agroalimentare modificat prin a fost modificat prin Legea nr. 247/2010
24.01.2011

Codul de bune practici in comerţul cu produse agroalimentare, transpus in Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, a fost modificat prin Legea nr. 247/2010, intrată in vigoare pe 19 decembrie, anul trecut. Principala modificare, dorită atat de retaileri, cat şi de furnizori, este eliminarea termenelor de plată fixe, care duceau la blocaje in relaţiile comerciale. Au mai fost clarificate unele noţiuni susceptibile de interpretări diferite, cum ar fi costul de producţie sau discount-ul.

MS Word
LEGE 321_2009.doc
LEGE 321_2009.doc
54,00 KBytes
24.01.2011 09:51
ORDIN Nr. 42/77 din 13 ianuarie 2011privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
24.01.2011

ORDIN Nr. 42/77 din 13 ianuarie 2011
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

MS Word
ORDIN 42_2011.doc
ORDIN 42_2011.doc
129,50 KBytes
24.01.2011 13:41
Directiva 2004/24/CE care priveste medicamentele traditionale din plante
21.01.2011

Directiva 2004/24/CE de modificare, in ceea ce privește medicamentele tradiționale din plante, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman produce efecte dupa 1 apr 2011

Document PDF
dir_2004_24_ro.pdf
dir_2004_24_ro.pdf
195,47 KBytes
21.01.2011 11:43
Incepand cu anul fiscal 2011 Guvernul a decis reintroducerea in Codul Fiscal a impozitului pe veniturile microintreprinderilor
05.01.2011

Incepand cu anul fiscal 2011 Guvernul a decis reintroducerea in Codul Fiscal a impozitului pe veniturile microintreprinderilor prin OUG nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in M.Of. nr. 891/30.12.2010.

Astfel, potrivit acestui act normativ, la punctul 46 se introduce un nou titlu IV1 ,,Impozitul pe veniturile microintreprinderilor'', cuprinzand articolele 1121-11211. Prin art. 1121 se defineste notiunea de microintreprindere in sensul prezentului titlu, respectiv ,,orice persoana juridica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la art.1122 alin. (6);
b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
c) realizeaza venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro;
d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.''
Pentru indeplinirea conditiei de la lit.c) se va avea in vedere cursul BNR la 31 decembrie.

 

Document PDF
OUG-117-2010-Codul-fiscal-2011.pdf
OUG-117-2010-Codul-fiscal-2011.pdf
212,67 KBytes
10.01.2011 14:32
Hotararea nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,
03.11.2010

Hotararea nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,

Necunoscut
hg955_8sept2010.doc
hg955_8sept2010.doc
551,50 KBytes
02.11.2010 14:20
Proiect in dezbatere -stimularea infiintarii microintreprinderilor de intreprinzatori tineri
08.10.2010

Pe site-ul Ministerului Econiomiei, Comertului si Mediului de Afaceri (http://www.minind.ro) se afla in dezbatere publica Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri impreuna cu Normele Metodologice de aplicare si Nota de Fundamentare.

Document PDF
oug_intreprinzatori_varianta_finala_111010.pdf
oug_intreprinzatori_varianta_finala_111010.pdf
73,02 KBytes
14.10.2010 13:02
Document PDF
NORME_oug_intreprinzatori_varianta_finala_111010.pdf
NORME_oug_intreprinzatori_varianta_finala_111010.pdf
163,45 KBytes
14.10.2010 13:03
Document PDF
NF_INTREPRINZATORI_PRIVATI_OU_start_up_04_oct_2010.pdf
NF_INTREPRINZATORI_PRIVATI_OU_start_up_04_oct_2010.pdf
118,33 KBytes
14.10.2010 13:03
Noi modificari fiscale: Pentru contractele de drepturi de autor si conventii civile se platesc contributii la somaj si pensii
13.09.2010

Ordonanta de Urgenta 82/2010, publicata vineri seara, 10 septembrie2010, in Monitorul Oficial, reformuleaza prevederile OUG 58/2010, privind contributiile la asigurarile sociale pentru venitul din activitati independente

 

Document PDF
OUG82_09121446.pdf
OUG82_09121446.pdf
134,52 KBytes
13.09.2010 10:28
Proiect de modificare a cadrului legislativ privind societatile comerciale, in dezbatere publica
08.09.2010

Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea legii privind societatile comerciale, care isi propune remodelarea institutiei opozitiei la fuziune si la divizare.
Potrivit site-ului MJ, proiectul de act normativ a fost pus vineri in dezbatere publica, la baza elaborarii stand nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale, resimtite in mod drastic si la nivelul economiei nationale.
"Redresarea economiei nationale se poate realiza, printre altele, si prin implementarea unor proiecte de reorganizare a societatilor comerciale, precum fuziunea sau divizarea, care sa fie de natura a eficientiza activitatea acestora si a sprijini realizarea obiectivelor de dezvoltare economica si sustenabilitate functionala", se arata in proiect.
MJ justifica urgenta adoptarii acestui act normativ prin faptul ca flexibilizarea operatiunilor de fuziune si de divizare apare ca o conditie absolut necesara in contextul economic actual, marcat de criza financiara globala, un context in care reorganizarea societatilor este o solutie reala pentru asigurarea viabilitatii acestora, pentru eficientizarea activitatii lor si crearea premiselor unui circuit comercial fluent.
"Inlocuirea mecanismului actual al fuziunii si divizarii cu un altul mai suplu, care sa ramana insa in parametrii stabiliti de acquis-ul comunitar in materie, un instrument similar celui aplicabil in alte state membre ale Uniunii Europene, devine, astfel, o masura a carei aplicare imediata este de natura a raspunde situatiei extraordinare generate de criza economica pe care societatea romaneasca trebuie sa o depaseasca. Neadoptarea unei astfel de solutii cat mai rapid influenteaza negativ mediul de afaceri, limitand premisele de redresare economica si adancind efectele crizei financiare", apreciaza MJ.
In nota de fundamentare se spune ca fuziunea si divizarea societatilor comerciale sunt, potrivit cadrului legal in vigoare, operatiuni etapizate, fiecare faza avand o durata apreciabila.
"Se poate ajunge, astfel, ca o fuziune sa fie finalizata chiar la un an de la initierea ei, moment la care conditiile financiare si caracteristicile circuitului comercial ar putea suferi modificari esentiale care sa puna la indoiala chiar oportunitatea demersului.(...) Cel mai important impediment il constituie caracterul suspensiv de drept al opozitiei, care, in conditiile volumului extrem de ridicat de cauze aflate pe rolul instantelor si in continua tendinta de crestere, poate determina si o amanare pe termen nedeterminat a momentului finalizarii operatiunii", se mai arata in nota de fundamentare.
MJ considera ca se impune adoptarea si implementarea rapida a unor masuri de reorganizare, de restructurare a afacerii, acest mecanism extrem de costisitor in privinta timpului necesar a fi alocat se dovedeste "a fi nu numai inadecvat, ci chiar un obstacol serios, care, in final, conduce la imposibilitatea aplicarii unei solutii de redresare a unui operator economic".
Proiectul de ordonanta propune remodelarea institutiei opozitiei la fuziune si la divizare, noua structura bazandu-se pe: eliminarea caracterului suspensiv al opozitiei; creditorul social nu poate bloca operatiunea de fuziune sau divizare; creditorul social care are o creanta certa, lichida si anterioara publicarii proiectului de fuziune si care nu detine deja garantii are dreptul de a obtine garantii adecvate sau plata anticipata a creantei, daca situatia financiara a societatii debitoare sau a societatii succesoare in drepturi o impune.
"Se preconizeaza ca proiectul sa aiba un impact pozitiv substantial asupra mediului de afaceri. Simplificand substantial procedura de derulare a operatiunilor de fuziune si divizare, noua reglementare permite implementarea rapida a acestor procese de reorganizare societara, cu respectarea standardelor de protectie a tuturor partilor implicate. Reorganizarea societatilor intr-un termen semnificativ mai scurt va conduce la eficientizarea activitatii acestora. Norma legala vine astfel in sprijinul realizarii obiectivelor de dezvoltare economica si sustenabilitate functionala", mai mentioneaza MJ.
Sursa:Ministerul Justitiei

Document PDF
2010-09-03-proiect-oug-modificare-legea-sc.pdf
2010-09-03-proiect-oug-modificare-legea-sc.pdf
75,42 KBytes
08.09.2010 16:44
Document PDF
2010-09-03-nota-fundamentare-proiect-oug-modificarea-legea-sc.pdf
2010-09-03-nota-fundamentare-proiect-oug-modificarea-legea-sc.pdf
88,04 KBytes
08.09.2010 16:45
ORDIN Nr. 2086/4504 din 6 august 2010
31.08.2010

ORDIN Nr. 2086/4504 din 6 august 2010
pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 573 din 12 august 2010

MS Word
Ordin nr 2086-4504-2010.doc
Ordin nr 2086-4504-2010.doc
46,00 KBytes
31.08.2010 13:09
Versiune consolidata a Tratatului privind UE si a Tratatului privind functionarea UE
23.08.2010

Broşura conţine versiunile consolidate ale Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi protocoalele şi anexele la acestea, astfel cum rezultă din modificările aduse prin Tratatul de la Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007 şi intrat in vigoare la 1 decembrie 2009. Aceasta conţine, de asemenea, declaraţiile anexate la Actul final al Conferinţei interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona. Prezenta publicaţie conţine, de asemenea, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată la Strasbourg la 12 decembrie 2007 de către Parlamentul European, Consiliu şi Comisie. In temeiul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, carta proclamată in 2007 şi tratatele au aceeavi valoare juridică.

Document PDF
OA8107147ENC_002.pdf
OA8107147ENC_002.pdf
2,57 MBytes
23.08.2010 10:50
CE recomanda economisirea de timp si bani in litigiile transfrontaliere prin recurgerea la mediere
23.08.2010

Detalii suplimentare la: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1060&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

CE recomanda economisirea de timp si bani in litigiile transfrontaliere prin recurgerea la mediere

Document PDF
medierea.pdf
medierea.pdf
73,39 KBytes
23.08.2010 15:44
Document PDF
Survey_Data_Report.pdf
Survey_Data_Report.pdf
943,71 KBytes
23.08.2010 15:44
Cod Vamal Comunitar
12.08.2010

Regulamentul nr. 450/2008 privind stabilirea unui nou Cod Vamal Comunitar, care a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in data de 4 iunie 2008.

Regulamentul este obligatoriu, in toate elementele sale, si se aplica direct in toate statele membre. Acesta intra in vigoare la 20 de zile de la publicarea in Jurnalul Oficial al UE. Cu toate acestea, anumite prevederi se vor aplica gradual, incepand cu 24 iunie 2009 si 1 ianuarie 2011, dar nu mai tarziu de 24 iunie 2013.

Regulamentul nr. 450/2008 abroga Regulamentul (CEE) nr. 3925/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind eliminarea controalelor si a formalitatilor aplicabile bagajelor de mana si bagajelor insotitoare ale pasagerilor care efectueaza un zbor intracomunitar, precum si bagajelor persoanelor care efectueaza o traversare maritima intracomunitara si Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.

Adoptarea unui Cod Vamal modernizat s-a datorat faptului ca Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar s-a bazat pe integrarea regimurilor vamale aplicate in mod separat in statele membre respective in anii '80 si a fost modificat in mod repetat si substantial de la data intrarii sale in vigoare, in vederea abordarii unor aspecte specifice, precum protectia buneicredinte sau luarea in considerare a cerintelor in materie de securitate.

De asemenea, Regulamentul nr. 450/2008 isi propune "sa se rationalizeze regimurile vamale si sa se tina seama de faptul ca utilizarea mijloacelor electronice pentru depunerea si prelucrarea declaratiilor reprezinta regula, iar utilizarea si prelucrarea declaratiilor pe hartie reprezinta exceptia."

Codul Vamal modernizat introduce cadrul juridic pentru aplicarea anumitor dispozitii ale legislatiei vamale pentru schimburile comerciale cu marfuri intre parti ale teritoriului vamal in care se aplica dispozitiile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al TVA si parti ale teritoriului respectiv in care dispozitiile mentionate nu se aplica sau pentru schimburile comerciale intre parti in care dispozitiile mentionate nu se aplica. "Avand in vedere faptul ca marfurile in cauza reprezinta marfuri comunitare, precum si natura fiscala a masurilor relevante in cadrul acestui comert intracomunitar, este justificata introducerea, prin intermediul unor masuri de punere in aplicare, a unor simplificari adecvate ale formalitatilor vamale care urmeaza sa fie aplicate acestor marfuri", se arata in expunerea de motive a Regulamentului nr. 450/2008.

Normele in materie de declaratii vamale si pentru plasarea marfurilor sub un regim vamal vor fi modernizate si rationalizate si, in special, se va impune ca declaratiile vamale sa fie, de regula, intocmite pe cale electronica si sa prevada doar un singur tip de declaratie simplificata.

In scopul de a reduce riscul pentru Comunitate, cetatenii si partenerii comerciali ai acesteia, aplicarea armonizata a controlului vamal de catre statele membre se va baza pe un cadru comun de gestionare a riscurilor si pe un sistem electronic pentru punerea in aplicare a acestuia.

Document PDF
Cod Vamal comunitar_06081959.pdf
Cod Vamal comunitar_06081959.pdf
419,05 KBytes
12.08.2010 11:40
Document PDF
regulament 273_2009.pdf
regulament 273_2009.pdf
714,50 KBytes
12.08.2010 11:40
Document PDF
regulament 177_2010 CE.pdf
regulament 177_2010 CE.pdf
741,58 KBytes
12.08.2010 11:41
Document PDF
Proiect Norme transfer regimuri economice 3_.pdf
Proiect Norme transfer regimuri economice 3_.pdf
151,63 KBytes
12.08.2010 12:22
MFP a comunicat persoanele care trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar
01.08.2010
Pentru a urgenta solicitarile operatorilor intracomunitari de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari, care intra in vigoare la data de 1 august 2010, Ministerul Finantelor Publice a comunicat normele metodologice care aduc precizari cu privire la persoanele care trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar. Astfel: (1) In cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania, prin asociati si administratori se intelege numai asociatii si administratorii societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) In cazul societatilor pe actiuni, inclusiv a celor in comandita pe actiuni, care au sediul activitatii economice in Romania, in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, se va prezenta cazierul judiciar al administratorilor, nu si al asociatilor. (3) Institutiile publice, astfel cum sunt prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte persoane impozabile stabilite sau nestabilite in Romania, care nu sunt constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu au obligatia prezentarii cazierului judiciar, in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, in materia TVA si accize, au fost aprobate in sedinta de guvern din data de 23 iulie 2010. Sursa: www.mfinante.ro
Institutiile publice vor fi obligate sa colecteze selectiv deseurile
13.07.2010

Legea132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice a fost publicata in Monitorul Oficial, in 6 iulie 2010 si urmareste responsabilizarea angajatilor din institutiile statului fata de protectia mediului. Legea privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, care intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, prevede instituirea obligativitatii colectarii selective a deseurilor in institutiile publice. Prevederile legislative vizeaza si companiile in care statul este actionar majoritar. Potrivit legii, fiecare institutie va avea obligatia de a stabili responsabilitatea implementarii colectarii selective a deseurilor in cadrul institutiei in sarcina unui angajat din departamentul administrativ sau de a delega aceasta respnsabilitate catre terti. La nivelul institutiei publice stabilirea responsabilului cu implementarea masurii se va face in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestei legi. Daca responsabilitatea colectarii este delegata catre terti, acestia vor trebui sa stabileasca un responsabil in 30 de zile de la semnarea contractului. Contract cu operatorii de salubritate Implementarea noii reglementari la nivelul institutiilor publice necesita implicit incheierea unui contract de predare a deseurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat. Sistemul de colectare selectiva implica respectarea mai multor conditii. Printre acestea se numara faptul ca in fiecare birou/incinta din cadrul institutiei sa fie amplasate 3 recipiente de colectare selectiva a deseurilor. Acestea vor avea culori diferite, in functie de tipul de deseuri colectate: albastru pentru deseuri de hartie si carton, galben pentru deseuri de metal si plastic si alb/verde pentru sticla alba/colorata. O alta conditie este ca pe fiecare etaj nivel al institutiei publice sa fie amplasate recipiente de colectare selectiva. De asemenea, fiecare institutie publica este obligata sa infiinteze la intrarea in institutie un punct de colectare selectiva a deseurilor destinat vizitatorilor si sa asigure informarea acestora in acest scop, prin exemplificarea tipurilor de deseuri corespunzatoare fiecarui container. Amenzi In privinta amenzilor care se pot aplica in urma implementarii necorespunzatoare a acestei obligatii legale, acestea pot varia de la 500 lei pana la maxim 10.000 lei. Mai precis, o amenda cuprinsa intre 500 si 1.000 lei se aplica pentru nerespectarea de catre conducatorul institutiei publice a obligatiei de a delega responsabilitatea privind gestionarea colectarii selective sau pentru nerespectarea obligatiei de a asigura aplicarea colectarii selective a deseurilor in institutia pe care o conduce. Amenda cuprinsa intre 5.000 lei si 10.000 lei poate fi aplicata pentru preluarea deseurilor care nu sunt colectate selectiv de catre operatorul economic autorizat sa preia deseurile si pentru neasigurarea de catre operatorul economic autorizat a preluarii efective a deseurilor.

MS Word
LEGE 132_2010.doc
LEGE 132_2010.doc
63,00 KBytes
13.07.2010 16:00
Document PDF
0461.pdf
0461.pdf
1,28 MBytes
13.07.2010 16:00
Ordinul 453 din 11 iunie 2010 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania
12.07.2010
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Institutul National de Statistica Avand in vedere prevederile: -art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; -art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile ulterioare; -Hotararii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si presedintele Institutului National de Statistica emit urmatorul ordin: Art. I. - Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.), aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 138/1.949/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu noile ocupatii din economie, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin. Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Mihai Constantin Seitan Presedintele Institutului National de Statistica, Vergil Voineagu
MS Word
ANEXA 1.doc
ANEXA 1.doc
26,50 KBytes
12.07.2010 10:51
Pagini:« Inapoi12345Inainte »