InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Legislatienoutati legislative pentru dezovoltarea afacerii si cooperare europeana

Abonati-va la feed-ul legislatie
Stimulente fiscale pentru activitati de cercetare-dezvoltare
20.09.2016

Cercetatorii care desfasoara activitati in zona cercetarii aplicative si/sau dezvoltarii tehnologice beneficiaza, incepand cu luna august, de masuri fiscale stimulative, mai precis de scutire de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor obtinute din activitatile de cercetare-dezvoltare desfasurate in Romania.

In baza unui ordin comun de ministru au fost stabilite criteriile, conditiile, procedura de calcul a scutirii si documentele justificative necesare la incadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii activitatilor de cercetare-dezvoltare prevazute de Ordonanta de Urgenta OUG 32/2016. Ordinul comun a fost semnat de ministrii Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Finantelor Publice, Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, respectiv ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Astfel, beneficiaza de masuri fiscale stimulative cercetatorii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • a) postul pe care il ocupa face parte dintr-un compartiment de cercetare-dezvoltare, evidentiat in organigrama angajatorului;
  • b) angajatul desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica eligibile, cuprinse intr-un proiect de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica;
  • c) angajatul a absolvit cel putin ciclul I de studii universitare sau o forma de invatamant superior de lunga durata si detine o diploma de licenta, sau echivalenta, conferita de o institutie acreditata de invatamant superior din Romania sau o diploma obtinuta la absolvirea studiilor universitare de licenta la institutii acreditate de invatamant superior din strainatate, recunoscuta si echivalata de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice;
  • d) cheltuielile cu salariile si asimilate salariilor sunt prevazute in bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica;
  • e) angajatorul are in obiectul de activitate si activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica.

 Scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor se acorda chiar si in cazul nerealizarii obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica.

 Pentru validarea incadrarii activitatilor pentru care se acorda scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor ca fiind de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica eligibile, angajatorul, angajatul sau autoritatile fiscale pot solicita rapoarte de expertiza elaborate de experti inscrisi in Registrul expertilor pe domenii de cercetare-dezvoltare.

 

 

Sursa:ANCSI

Document PDF
ordin-oug32.pdf
ordin-oug32.pdf
222,60 KBytes
20.09.2016 14:27
Achizitii publice: IMMurile nu vor mai beneficia de reducerile de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile pentru participare si de buna executie
19.09.2016

 

Executivul a adoptat in 19 sept 2016 o ordonanta de urgenta  care modifica si completeaza unele acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice, in contextul indeplinirii conditionalitatilor ex-ante ce ii revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Este vorba despre modificari aduse Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor.

Ordonanta de urgenta abroga, din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii,prevederea prin care IMM-urile beneficiau de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de bunuri, servicii si lucrari. Astfel, prin eliminarea acestor facilitati considerate de catre Comisia Europeana ca fiind masuri care creeaza o discriminare pozitiva fata de operatorii economici care nu au acest statut, IMM-urile vor participa in aceleasi conditii ca si ceilalti operatori economici la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii. Masura modificarii legislative a fost decisa de Guvern avand in vedere ca in cazul declansarii de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei a procedurii de infringement in baza celor semnalate in acest dosar, este posibil ca auditul Comisiei sa aplice corectii financiare in toate proiectele cu finantare nerambursabila in care s-au derulat proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica in care IMM-urile din Romania au beneficiat de facilitatile mentionate.

 

De mentionat este faptul ca noul cadru legal in domeniul achizitiilor publice, adoptat pe parcursul acestui an, contine o serie de prevederi care promoveaza accesul IMM-urilor la aceasta piata, cum ar fi faptul ca impartirea pe loturi a contractului de achizitie publica devine regula, autoritatile contractante avand obligatia de a justifica decizia de a nu recurge la atribuirea contractului pe loturi. De asemenea, introducerea unui mecanism care sa permita plati directe catre subcontractanti - faciliteaza, indirect, accesul IMM-urilor la piata achizitiilor publice, avand in vedere ca, in multe situatii, subcontractantii sunt IMM-uri.

MS Word
Achizi?ii publice.docx
Achizi?ii publice.docx
51,44 KBytes
19.09.2016 17:00
MFE a emis ordinul care reglementeaza achizitiile efectuate de beneficiarii privati
18.08.2016

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

Ordinul este in vigoare incepand cu data de 12 august 2016 si reglementeaza regimul juridic al achizitiilor efectuate de solicitantii sau beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din Fondurile ESI, Mecanismele financiare SEE si Norvegian, Programul de cooperare Elvetiano-Roman. Rationamentul care a stat la baza emiterii ordinului este acela potrivit caruia entitatile private care deruleaza achizitii in cadrul proiectelor trebuie sa beneficieze de un cadru juridic flexibil, adaptat la specificul relatiilor comerciale.

Ordinul nu se aplica urmatoarelor programe:

  • PNDR 2014-2020
  • Programele de cooperare teritoriala europeana 2014-2020
  • Mecanismul pentru Interconectarea Europei

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Document PDF
Ordin MFE 1284 pe 2016 achizitii beneficiari privati.pdf
Ordin MFE 1284 pe 2016 achizitii beneficiari privati.pdf
1,89 MBytes
18.08.2016 12:59
Proiect norme metodologice de aplicare a legii privind achizitiile publice - publicat in 15 ianuarie 2016
18.01.2016

http://www.anrmap.ro/.../10+noutati.pdf/110d1391-42b9-4a4d-9c... - rezumat noutati proiect Norme metodologice

http://www.anrmap.ro/.../2Proiect_Norme_AP_clasic_clean_final... - proiect Norme metodologice

 

Persoanele interesate sa formuleze propuneri si/sau observatii cu privire la continutul acestui proiect le pot trimite in format electronic, la adresa de e-mail transparenta.decizionala@anap.gov.ro

Comisia publica noi norme referitoare la plantarea vitei-de-vie, menite a acorda acestui sector al UE mai multa flexibilitate
10.04.2015

Comisia Europeana a publicat noi norme la nivelul UE privind un , permitand o extindere anuala limitata a suprafetei viticole a UE. Dupa cum s-a stabilit in cadrul, noul sistem se va aplica de la 1 ianuarie 2016, inlocuind regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare.

Comisarul UE pentru agricultura si dezvoltare rurala, Phil, a declarat: "Noul sistem ofera

 

Noul sistem ofera sectorului vitivinicol european flexibilitatea de a permite cresterea treptata a productiei, pentru a raspunde cererii tot mai mari la nivel mondial. In aceeasi etapa, statele membre pot pune in aplicare o serie de mecanisme de salvgardare pentru a aborda eventualele riscuri sociale si de mediu in anumite zone de productie de vin."

 

Un studiu extern recent a ajuns la concluzia ca, in pofida cresterii, incepand din 2008, a volumului si a valorii exporturilor din UE catre tari terte si in ciuda unei imbunatatiri semnificative a balantei comerciale, cota de piata a UE pe pietele mondiale continua sa scada. In plus, se preconizeaza ca, la nivel mondial, consumul total va creste pana in 2025, scazand in continuare, per ansamblu, in UE. Asadar, aceasta evolutie a pietei arata ca, in viitor, sectorul vitivinicol al UE va depinde tot mai mult de exporturi.

Textul publicat astazi prezinta normele stabilite de comun acord si in unanimitate de statele membre si de Parlamentul European. Se confirma astfel modul in care statele membre ar trebui sa gestioneze (la nivel national) sistemul de autorizatii pentru plantare gratuite si netransferabile. De asemenea, normele prezinta mecanismul de salvgardare pentru plantarile noi: autorizatiile sunt limitate la o crestere cu 1 % a suprafetei cultivate cu vita-de-vie pe an si per stat membru, iar statele membre pot aplica, optional, in cazuri justificate in mod corespunzator, limite de crestere la nivel national sau regional sau pentru zone cu/fara indicatie geografica. Totodata, normele specifica modul in care se realizeaza tranzitia de la sistemul actual la cel nou si modul in care drepturile de plantare valabile pot fi convertite in autorizatii. Drepturile din rezerva care nu sunt acordate producatorilor pana la sfarsitul anului 2015 isi vor pierde valabilitatea dupa data respectiva.

 

 

Sursa:CE

Document PDF
OJ-L-2015-093-FULL-RO-TXT.pdf
OJ-L-2015-093-FULL-RO-TXT.pdf
2,41 MBytes
10.04.2015 07:24
Document PDF
fulltext_en.pdf
fulltext_en.pdf
3,68 MBytes
10.04.2015 07:24
Strategia guvernamentala pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania-Orizont 2020
08.10.2014

In 7 octombrie 2014, in cadrul sedintei de Guvern, a fost adoptat PROIECTUL DE HOTARÂRE pentru aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania-Orizont 2020. Strategia stabileste politica Guvernului Romaniei pentru urmatorii sapte ani cu privire la sprijinirea cresterii extensive si intensive a sectorului IMM, cu accent pe sporirea numarului de IMM-uri active la nivel local si pe piete externe de interes dar si cresterea densitatii IMM-urilor, in special in zonele unde aceasta se situeaza sub media europeana, in vederea diminuarii disparitatilor regionale actuale.

"Obiectivul  general al Strategiei il reprezinta crearea unui mediu favorabil afacerilor, initiativei private si spiritului antreprenorial, stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor si sprijinirea cresterii competitivitatii mediului de afaceri autohton dar si dezvoltarea intreprinderilor existente si crearea de noi locuri de munca pana la sfarsitul anului 2020. Prin pachetul de masuri guvernamentale pe cele 5 directii de actiune ne propunem ca in 2020 sa atingem tinta stategica de 36 de intreprinderi la mia de locuitori." a declarat Florin Nicolae JIANU, ministrul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism.

Un alt proiect important aprobat  a fost si PROIECTUL DE LEGE privind stimularea investitorilor individuali  (business angels), un instrument modern de finantare al afacerilor, dupa modelul existent in alte tarii ale UE ca Finlanda, Marea Britanie, Italia, asezand  astfel Romania pe harta antreprenoriala a Europei.

,, Prin proiectul Business Angels am reusit sa oferim investitorilor individuali sansa de a  finanta start-up-uri, printr-un cadru legislativ ce ofera si facilitati fiscale, si sa incurajam  oamenii de afaceri cu potential financiar ridicat sa faca acest lucru. Prin astfel de initiative incercam sa aducem instrumente care sa modernizeze mediul de afaceri, sa aduca alternative pentru ceea ce inseamna finantarea si atragerea de investitii." a declarat Florin Nicolae Jianu, ministrul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism.

Sursa:Biroul de presa al D.I.M.M.M.A.T.

 

 

MS Word
25.09_SGIMMMA 16 09 2014 modificari_03 10 Aviz CL.doc
25.09_SGIMMMA 16 09 2014 modificari_03 10 Aviz CL.doc
351,50 KBytes
08.10.2014 10:52
Document PDF
Proiect de Lege Business angels.pdf
Proiect de Lege Business angels.pdf
74,70 KBytes
08.10.2014 10:52
Legea nr. 29/2014 - modificarea si completarea Legii nr. 490/2004 - stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
27.03.2014

Legea nr. 29/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2014.

MS Word
Legea 29_2014.docx
Legea 29_2014.docx
16,05 KBytes
28.03.2014 15:47
Consultare publica: Modificarea legii privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor
19.11.2013

Ministerul Economiei a publicat spre consultare un proiect de lege care vizează modificarea Legii 364/2004 privind stimularea infiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii.
Proiectul de act normativ aflat in dezbatere publică propune accentuarea rolului educatiei antreprenoriale, precum şi o serie de masuri specifice care să sprijine infiinţarea de noi afaceri. Potrivit documentului, pentru primul an fiscal de la inregistrarea la Registrul Comertului, microintreprinderile şi intreprinderile mici vor fi scutite de la plata impozitului pe venitul realizat in anul fiscal de referinta, cu obligativitatea menţinerii activităţii şi a obţinerii, in fiecare an, de venituri din exploatare, in cota de cel putin 50% din totalul veniturilor realizate in primul an fiscal, timp de minimum doi ani dupa obţinerea facilităţii.
De asemenea, pentru primul an fiscal de la inregistrarea la Registrul Comertului, microintreprinderile si intreprinderile mici ar putea beneficia de reducerea cu 50% a contributiilor de asigurări sociale pentru maximum 4 angajaţi cu varsta de sub 25 de ani sau de peste 55 de ani, precum şi pentru acelaşi numar de lucrători necalificaţi cu varsta cuprinsă intre 25 şi 55 de ani, angajaţi cu norma intreagă pe perioadă nedeterminată.
"Gandiţi mai intai la scară mică"
Conform proiectului de lege, iniţiatorii oricăror acte normative care au impact asupra intreprinderilor mici si mijlocii vor fi obligaţi să evalueze, mai intai, efectele introducerii noii reglementări asupra activitatii IMM-urilor, conform principiului"Ganditi mai intai la scară mică"("think small first"). Totodată, iniţiatorii vor fi nevoiţi să respecte principiul "numărului constant" ("one in/one out"): introducerea unor noi sarcini administrative pentru IMM-uri trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente.
Mai mult, inaintea demarării procesului de avizare a oricarui act normativ, iniţiatorul trebuie să aplice "Testul IMM". Acesta consta in efectuarea unui sondaj cu privire la potenţialele efecte generate in activitatea intreprinderilor mici şi mijlocii de introducerea noilor reglementări. Evaluarea rezultatelor Testului IMM trebuie sa conducă la identificarea corecţiilor care se impun in definitivarea proiectului de act normativ.
Proiectul de lege, care reia o parte dintre propunerile unei Ordonanţe de Guvern publicate spre consultare in iunie 2013, se află in dezbatere publică 10 zile, incepand cu 15 noiembrie 2013. Propunerile, sugestiile şi opiniile pe marginea acestuia se primesc la adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro.

Sursa: Ministerul Economiei

 

Document PDF
Expunere_motive_Proiect_lege_pentru_modif_Legii_346_2004.pdf
Expunere_motive_Proiect_lege_pentru_modif_Legii_346_2004.pdf
176,64 KBytes
19.11.2013 13:52
Document PDF
Proiect_lege_pentru_modif_Legii_346_2004.pdf
Proiect_lege_pentru_modif_Legii_346_2004.pdf
130,62 KBytes
19.11.2013 13:52
Modificarea Codului fiscal prin O.U.G. nr. 102/2013
18.11.2013

In Monitorul Oficial nr. 703/2013 din 15 noiembrie a.c. a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

MS Word
sumar.docx
sumar.docx
22,14 KBytes
18.11.2013 12:00
MS Word
OUG 102_2013.docx
OUG 102_2013.docx
37,46 KBytes
18.11.2013 12:00
Procedura de achizitii simplificata pentru beneficiarii de fonduri europene din mediul privat
23.10.2013

Beneficiarii din mediul privat vor derula o procedură simplificată in cazul achiziţiilor de bunuri de peste 30.000 de euro, al celor de servicii cu o valoare cuprinsă in intervalul 30.000-200.000 de euro, respectiv al achiziţiilor de lucrări cu o valoare cuprinsă in intervalul 100.000 - 5.000.000 de euro, ca urmare a abrogării Ordinului de ministru nr. 1.050/2012. Actul normativ a fost abrogat prin emiterea unui Ordin semnat de ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, care va intra in vigoare la data publicării acestuia in Monitorul Oficial. Noul Ordin reglementează procedura simplificată pe care o vor respecta beneficiarii de fonduri europene din sectorul privat.
Potrivit noii proceduri, beneficiarii din mediul privat vor publica anunţurile de achiziţii intr-o secţiune a paginii web a Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro, fără a suporta niciun cost.
Apoi, din toate ofertele primite o vor alege pe cea pe care o consideră cea mai bună, argumentand opţiunea făcută prin intocmirea unei note justificative. In acest mod va fi respectat principiul transparenţei impus de cerinţele Comisiei Europene. Beneficiarii care nu vor publica anunţurile de achiziţii pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene vor fi sancţionaţi prin aplicarea unei corecţii de 25%. In acelaşi timp, cei care ulterior nu vor publica pe site-ul menţionat numele caştigătorilor selectaţi, vor suporta corecţii de 5%. O altă imbunătăţire semnificativă adusă de noul Ordin este eliminarea obligativităţii reluării procedurii de achiziţie dacă nu sunt primite cel puţin trei oferte conforme.
"Introducerea acestor reglementări flexibile a fost agreată de serviciile Comisiei Europene. Simplificarea substanţială a regulilor pe care trebuie să le respecte beneficiarii din mediul privat va permite implementarea proiectelor intr-un ritm alert, cu efecte pozitive pentru contractorii din cadrul proiectelor şi pentru intreaga economie", a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Prin Ordinul de ministru 1.050/2012 au fost impuse beneficiarilor privaţi proceduri de achiziţie similare cu cele care trebuie respectate de beneficiarii din sectorul public, chiar dacă legislaţia europeană nu conţine astfel de prevederi.
"Beneficiarii din mediul privat cofinanţează proiectele pe care le implementează din resurse proprii şi, din acest motiv, sunt motivaţi să utilizeze eficient resursele pe care le au la dispoziţie", a explicat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Beneficiarii care la data intrării in vigoare a noului Ordin derulează achiziţii conform vechilor reglementări naţionale pot opta pentru anularea procedurilor de achiziţii si reluarea acestora conform noii proceduri. Autorităţile de Management ale programelor operaţionale au obligaţia ca in termen de cinci zile lucrătoare de la data intrării in vigoare a noului Ordin, să modifice procedurile şi orice alte reglementări pentru ca acestea să fie conforme cu prevederile Ordinului.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

 

MS Word
Ordinul nr1120_2013.docx
Ordinul nr1120_2013.docx
29,04 KBytes
23.10.2013 15:16
Viitorul achizitiilor publice, in Pachetul de noi directive UE
11.09.2013

Noul pachet legislativ privind achizitiile publice, care contine trei directive, a fost aprobat recent in cadrul Comisiei "Piata interna si protectia consumatorilor" din Parlamentul European, votul in plen fiind programat pentru luna noiembrie. Din informatiile de sinteza incluse in comunicatul de presa reiese ca directivele dau posibilitatea autoritatilor publice sa nu ia in considerare doar pretul ofertat, ci si anumite beneficii sociale sau idei inovative incluse in oferte.
"Noile reguli mai degraba vor incuraja autoritatile publice sa selecteze solutii inovative, mai degraba decat sa le constranga sa accepte pretul cel mai scazut. Spre exemplu, o modalitate inteligenta de a construi un drum, mai degraba decat una care este doar ieftina, ar trebui sa ofere certitudinea ca acest drum nu va trebui reconstruit dupa cinci ani", detaliaza comunicatul de presa al Parlamentului European.

Un alt exemplu de beneficii economico-sociale sau idei inovatoare: un contractor in zona de lucrari publice ar putea sa se asigure ca in gradinita sau scoala respectiva se va furniza hrana de buna calitate sau ar putea lua ca subcontractor o companie care angajeaza persoane cu dizabilitati.

Principiul a fost sintetizat prin sintagma "best value for money", ceea ce confirma inclinatia autoritatilor europene, exprimata prin diferite cai in ultima perioada, de a limita cat mai mult aplicarea criteriului "pretul cel mai scazut".

Astfel, surse din cadrul Comisiei Europene au declarat recent pentru EurActiv.ro ca acest criteriu al pretului cel mai scazut este dificil de aplicat pentru ca necesita specificatii foarte clare in cadrul procedurilor astfel incat sa dfie asigurata si calitatea produselor sau serviciilor. De aceea, in principiu, Comisia Europeana nu mai doreste sa recomande utilizarea acestui criteriu, desi ar fi inca sustinut de anumite Directorate ale institutiei. Spre exemplu, acest criteriu ar fi necesar din perspectiva concurentei sau ajutorului de stat.

Concurenta loiala va asigura "cea mai buna valoare a banilor"
Noile directive europene vor include, de asemenea, reguli mai dure pentru oferte sau subcontractari cu pret "anormal de scazut". "Aceste noi abordari tintesc sa combata dumpingul si sa asigure o competitie loiala", a declarat eurodeputatul Marc Tarabella, raportor pentru achizitii publice din cadrul comisiei "Piata interna si protectia consumatorilor" din Parlamentul European.

Mai multe solutii inovative

Eurodeputatii au introdus, in propunerea de Directiva a Comisiei Europene, o procedura care incurajeaza ofertantii sa vina cu solutii inovative. Aceasta este denumita "parteneriate pentru inovare" (innovation partnerships) care da posibilitatea autoritatilor sa lanseze o procedura pentru rezolvarea unei anumite probleme dar fara a indica o solutie.

Acces mai simplu pentru firmele mici

Accesul la procedurile de achizitii va fi simplificat prin existenta unui "Document unic european privind achizitiile", publicat in toate toate limbile UE si care va obliga autoritatile sa publice detalii legate de ofertantii eligibili. Sistemul de ofertare va fi bazat pe declaratii pe propria raspundere si numai ofertantul castigator va trebui sa furnizeze documentatia in original.

Noile reguli vor mai incuraja, de asemenea, divizarea contractelor in loturi, pentru a face mai accesibile procedurile pentru intreprinderile mici si mijlocii.
In fine, prevederi speciale pentru procedurile care vizeaza utilitati publice au fost incluse intr-o directiva dedicata acestui sector.
Cele trei directive care vor fi votate in luna noiembrie in plen sunt:
1) Directiva privind achizitiile publice - denumita "clasica"
2) Directiva privind sectorul utilitatilor publice
3) Directiva privind contractele de concesiune:

Sursa:www.euarctiv.ro

Document PDF
directiva.pdf
directiva.pdf
1,04 MBytes
11.09.2013 15:57
Document PDF
directiva_contr_concesiune.pdf
directiva_contr_concesiune.pdf
269,25 KBytes
11.09.2013 15:57
Document PDF
directiva1.pdf
directiva1.pdf
946,46 KBytes
11.09.2013 15:58
HG nr. 613/2013 din 14 august 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
02.09.2013

HOTĂRÂREA nr. 613/2013 din 14 august 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 44/2004 (HG 613/2013)
2013-08-22 - Publicat in MOF 528 din 22 August 2013
2013-08-11 - Proiect, Nota de fundamentare

MS Word
HG613.docx
HG613.docx
23,05 KBytes
02.09.2013 15:51
Reguli simplificate de imigrare pentru strainii care lucreaza pe platformele maritime
20.08.2013

Hotararea 530/2013 privind acordarea unor facilitati pentru obtinerea vizelor de scurta sedere in Romania pentru anumite cateogrii de straini (publicata in Monitorul Oficial nr. 506/12.08.2013)
Cetatenii straini ce urmeaza sa desfasoare activitati pe instalatii offshore situate in marea teritoriala romana, zona contigua sau zona economica exclusiva a statului roman, pot obtine dreptul de intrare si sedere in Romania in baza unei vize romane de scurta sedere cu intrari multiple in scop de afaceri.
Viza va fi acordata pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 5 ani, in functie de indeplinirea anumitor conditii de catre beneficiarul activitatilor respectivei persoane si va necesita prezentarea anumitor documente precum asigurare medicala, dovada mijloacelor de intretinere, dovada asigurarii conditiilor de cazare si altele. Dreptul maxim de sedere acordat va fi de 90 de zile in cursul oricarei perioade de 180 de zile.
Aceasta hotarare se aplica pentru o perioada limitata de 3 ani.

MS Word
hg530_2013.docx
hg530_2013.docx
17,45 KBytes
20.08.2013 12:25
Un nou document obligatoriu impus de UE la comercializarea materialelor de constructii
19.07.2013

Incepand cu 1 iulie 2013, materialele de construcţii disponibile in comerţ vor trebui insoţite de o declaraţie de performanţă ce trebuie pusă la dispoziţia cumpărătorilor. Măsura este obligatorie şi este impusă printr-o directivă a Uniunii Europene.
Declaraţia de performanţă, sau DOP (declaration of performance), este un act personalizat, ataşat fiecărui tip de produs in parte, care include informaţii detaliate despre materialul de construcţii - producător, ţara in care a fost fabricat, informaţii şi caracteristici tehnice, informaţii despre compuşii chimici, performanţele produsului sau lotul din care provine. Numărul DOP este unic şi nu poate aparţine decat unui singur tip de produs dezvoltat de fiecare companie.
Distribuitorii şi retailerii vor trebui fie să inmaneze clientului final declaraţia de performanţă in format printat, fie să le furnizeze numărul DOP şi ID-ul aferent produselor in cadrul documentelor de livrarea a mărfii pentru download şi printarea documentelor.
"Noul document va contribui la creşterea calităţii produselor disponibile in această piaţă. Măsura este binevenită, avand in vedere că in ultimii ani in piaţa de construcţii s-a mizat foarte mult pe preţ, in detrimentul calităţii. Pe langă transparenţă, DOP va atesta faptul că produsul este original şi va elimina produsele neconforme sau false", declară Marius Dragne, CEO-ul producătorului de materiale de construcţii Xella Ro.
Această declaraţie de performanţă a fost introdusă de UE pentru ca o serie de criterii să fie cat mai transparente şi mai uşor de urmărit: rezistenţa şi stabilitatea mecanică, siguranţa la foc, igienă, sănătate şi mediu, utilizarea in condiţii de siguranţă, conservarea energiei şi izolare termică sau utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.
Persoanele care vor să obţină documentaţia aferentă unui produs achiziţionat, pe baza numărului DOP, pot intra pe site-ul www.rad-dop.com.

Document PDF
regulament ctii.pdf
regulament ctii.pdf
1,09 MBytes
19.07.2013 10:57
Document PDF
cpr-nat-contact-points_en.pdf
cpr-nat-contact-points_en.pdf
130,79 KBytes
19.07.2013 10:58
OUGNr. 50 din 29 mai 2013 privind reglementarea unor masuri fiscale
13.06.2013

OUG nr. 50 din 29 mai 2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 320 din 03 iunie 2013, se refera la:
1. Diminuarea Nivelului penalitatilor de intarziere este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere, fata de 0,05% cat era pana in prezent;
2. Contribuabilii care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea, denumite in continuare autoritatile competente, pot solicita amanarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligatiilor accesorii, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau transmise spre recuperare acestei autoritati.
- Amanarea la plata se acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale. Limita sumei de incasat se analizeaza in functie de obligatiile fiscale ce pot forma obiectul deciziei de amanare la plata prevazute.

MS Word
OUG_50_2013.docx
OUG_50_2013.docx
23,67 KBytes
13.06.2013 13:51
Modificarea legislatiei privind sprijinul acordat energiei produse din surse regenerabile
11.06.2013

Guvernul a publicat in Monitorul Oficial ordonanta de urgenta prin care modifica legislatia privind sprijinul acordat energiei produse din surse regenerabile, printre prevederi figurand posibilitatea ca energia verde sa fie comercializata prin contracte reglementate, respectiv catre populatie, scrie Mediafax.
"Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie sustinuta prin sistemul de promovare poate fi comercializata si prin contracte reglementate, conform reglementarilor emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)", potrivit ordonantei de urgenta nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
In prezent, populatia nu primeste energie regenerabila in cosul stabilit de ANRE, desi plateste prin fiecare factura contravaloarea certificatelor verzi destinate producatorilor de energie regenerabila.
Energia produsa din surse regenerabile este sprijinita de Guvern prin schema certificatelor verzi. Fiecare producator primeste gratuit de la Transelectrica un anumit numar de certificate verzi pentru energia pe care o produce si o livreaza in retea.
Mai departe, producatorii vand aceste certificate verzi catre furnizori, care sunt obligati prin lege sa le cumpere, scopul fiind ca o anumita parte din consumul final de energie sa fie asigurata de sursele regenerabile. Furnizorii isi recupereaza costurile cu achizitia certificatelor verzi prin includerea in tarife a acestor cheltuieli.
Alta modificare adusa de ordonanta de urgenta mentionata este amanarea, in perioada 1 iulie 2013-1 ianuarie 2018 a unui numar certificate verzi, in functie de tehnologia folosita la producerea electricitatii.
Fara certificate verzi pentru panourile solare de pe terenurile agricole
Energia eoliana va primi, in perioada respectiva, un certificat verde, in loc de doua, iar energia fotovoltaica va primi patru in loc de sase. Microhidrocentralele noi vor primi 2 certificate verzi, in loc de trei. Certificatele verzi vor putea fi recuperate de catre investitorii in energie hidro si solara din 1 aprilie 2017, esalonat, pana in 31 decembrie 2020. Producatorii de energie eoliana vor avea dreptul sa isi recupereze certificatele din 1 ianaurie 2018.
Noul act normativ precizeza ca energie produsa in centrale fotovoltaice situate, la momentul intrarii in vigoare, pe terenuri agricole, nu mai primesc certificate verzi. De asemenea, producatorii de energie regenerabila nu vor primi certificate pentru energia produsa peste nivelul comunicat de catre operatorul sistemului national de transport Transelectrica.
O alta prevedere ii obliga pe producatorii de energie alternativa ca comercializeze certificatele verzi doar prin intermediul operatorului pietei de energie electrica.
Sursa: www.energyonline.ro

 

MS Word
OG_nr_57_2013.docx
OG_nr_57_2013.docx
19,87 KBytes
11.06.2013 16:19
HG ref ajutor minimis pentru investitii realizate de IMM -
15.05.2013

Ministerul Economiei

Cabinet Ministru Delegat pentru IMM-uri,  Mediu de Afaceri si Turism

Document PDF
hotarare.pdf
hotarare.pdf
6,25 MBytes
15.05.2013 15:38
ANAF a publicat procedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor administrative fiscal
25.04.2013

ANAF a publicat in Monitorul Oficial ( nr. 0236 din 24.04. 2013) Ordinul ( nr. 450 din 19 Aprilie 2013)privind procedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor administrative fiscalecarestabileste o procedura unitara pentru solutionarea acestora. Daca actul admnistrativ fiscal nu dispune masuri executorii, termenul de depunere a contestatiei este de 30 zile de la comunicare, conform art. 207 din Codul de procedura fiscala. Daca sunt dispuse masuri de executare silita, terenul de contestare este de 15 zile.

Contestatia este o procedura administrativa, ce nu suspenda dreptul la actiune in instanta a persoanei interesate. Pentru a depune o contestatie, persoana interesata trebuie sa demonstreze dreptul sau interesul sau lezat. Depunerea contestatiei se face la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat. In cazul in care contestatia este depusa la un organ fiscal ce nu are competenta in solutionare, acesta are obligatia ca in termen de 5 zile sa comunice contestatia catre organul competent in solutionare.
• Cine are competenta legala pentru solutionarea contestatiilor?
Aceasta competenta este data de valoarea sumelor contestate astfel:
- pentru sume pana la 3.000.000 lei, competenta este a structurii din directiile judetene sau ale Municipiului Bucuresti;
- pentru sume mai mari de 3.000.000 lei, competenta este data de Directia Generala de solutionare a contestatiilor. Solutionarea contestatiei impotriva refuzului nejustificat de a emite un act administrativ fiscal este in competenta organului ierahic superior celui ce trebuia sa emita actul administrativ.
• Ce reprezinta interventia voluntara in contestatie ?
Interventia voluntara este forma de participare la cerere, in solutionarea contestatiilor, a tertilor ale caror interese juridice de natura fiscala sunt afectate in urma emiterii deciziei.
Interventia voluntara se face la cererea unei terte persoane care urmareste realizarea unui interes propriu.
Interventia se poate depune la organul competent de solutionare pana la emiterea deciziei de solutionare a contestatiei. Organul de solutionare competent se va pronunta asupra admisibilitatii cererii, urmand a fi instiintat intervenientul printr-o adresa.
• Ce motive formale se pot invoca la respingerea unei contestatii ?
O contestatie poate fi respinsa cand:
a)este nedepusa la termen, in situatia in care aceasta a fost depusa peste termenul prevazut de lege;
b)este depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta,
c)este depusa de o persoana lipsita de capacitate de exercitiu,
d)este lipsita de interes, in situatia in care contestatorul nu demonstreaza ca a fost lezat in dreptul sau interesul sau legitim;
e)este prematur formulata, in situatia in care sumele contestate nu sunt individualizate prin titlu de creanta si in situatia in care nu au fost emise decizii privind baza de impunere.

Document PDF
OpANAF450per2013.pdf
OpANAF450per2013.pdf
467,76 KBytes
25.04.2013 09:16
HG pentru stabilirea masurilor si sanctiunilor necesare conf.Reg. (CE) 834/2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice
16.04.2013

Guvernul a adopta această Hotărare prin care se creează cadrul instituţional pentru stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor in sectorul agricultură ecologică, avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 şi prevederile Regulamentului (CE) 889/2008.
Operatorilor care folosesc fraudulos termenii: "ecologic", "biologic", "organic" sau abrevierile acestora, precum "bio", "eco", ca mărci comerciale sau practici de utilizare in producţia, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea şi distribuţia produselor, inclusiv pe eticheta produsului, pe materialele publicitare şi pe documentele comerciale, care pot induce in eroare consumatorul şi care nu sunt obţinute in conformitate cu regulile de producţie ecologică li se va aplica, pe langă amenda contravenţională, şi o sancţiune contravenţională complementară, de oprire temporară de la comercializare a produselor in cauză, conform prevederilor art.91 alin.(2) al Regulamentului (CE) 889/2008

 

MS Word
HG133.docx
HG133.docx
16,64 KBytes
16.04.2013 14:33
Pagini:12345Inainte »