InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Evenimentederulate de partenerii EEN si alte organizatii

 

Sesiune de informare cu privire la apelul de proiecte lansat in cadrul POR 2014-2020

Informatii eveniment

Categorie: Seminarii

Data: 14 febr 2017

Locatie: Sala de conferinte CCINA Constanta

Organizator

Organizatie: CCINA Constanta

Persoana de contact: Adriana Barothi

E-mail:

Telefon: 0241-618475

Fax: 0241 -619454

Web site: -

Adresa: Romania, jud. Constanta, Constanta, Bdul Alexandru Lapusneanu 185A

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Opera?ional Regional 2014-2020, cu sprijinul Centrul Enterprise Europe Network din cadrul  C.C.I.N.A. Constan?a ,va organiza o sesiune de informare cu privire la  apelul de proiecte lansat in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritar? 2 - Imbun?t??irea competitivit??ii intreprinderilor mici ?i mijlocii Prioritatea de investi?ii 2.2 - Sprijinirea cre?rii ?i extinderea capacit??ilor avansate de produc?ie ?i dezvoltarea serviciilor.

 

Acest program finan?eaz? trei tripuri de investi?ii: crearea unei noi unitati de productie/ servicii, extinderea capacitatii unei unitati existente  sau diversificarea productiei unei unitati existente prin produse/ servicii noi.

 

De asemenea, v? inform?m c? se va efectua ?i o instruire privind utilizarea MySMIS - sistemul electronic de depunere a aplica?iilor in vederea evalu?rii.

 

Va adres?m invita?ia de a participa la acest eveniment care se va desf??ura in data de 14.02.2017, incepand cu ora 11.00,  in sala se conferin?e a  C.C.I.N.A.Constan?a, Bd. Alexandru L?pu?neanu 185A, etaj 2.

 

Avem rug?mintea s? confirma?i participarea dumneavoastr? sau a reprezentan?ilor desemna?i pentru acest eveniment, pan? in data de 13.02.2017, la telefon: 0241 550960, fax: 0241 619454, e-mail: een@ccina.ro    

Galerie foto

IMG_6376.jpgIMG_6383.jpgIMG_6380.jpgIMG_6377.jpgDSCN7413.JPG

Fisiere atasate

Necunoscut
Prezentare_ADRSE_POR_2.2_Microintreprinderi_final.pptx
Prezentare_ADRSE_POR_2.2_Microintreprinderi_final.pptx
756,40 KBytes
14.02.2017 17:28