InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Evenimentederulate de partenerii EEN si alte organizatii

 

Seminar Locuri de munca sanatoase prin managementul substantelor periculoase

Informatii eveniment

Categorie: Seminarii

Data: 25 aprilie 2018

Locatie: CCINA

Organizator

Organizatie: CCINA Constanta

Persoana de contact: Corina Urmosi

E-mail:

Telefon: 0241 550960

Fax: 0241 619454

Web site: -

Adresa: Romania, jud. Constanta, Constanta, Bdul Alexandru Lapusneanu 185A

 

Pentru a marca Ziua interna?ional? a securit??ii ?i s?n?t??ii in munc?, in data de 25.04.2018 Inspectoratul de Munc? Constan?a va organiza, in parteneriat cu Centrul Enterprise Europe  NetworkConstan?a din cadrul Camerei de Comer?, Industrie, Naviga?ie ?i Agricultur? Constan?a, incepand cu ora 10.00,  la sala de conferin?e a CCINA Constan?a, b-dul Alexandru Lapusneanu 185A, etaj II, intrarea Agentia.BRD, seminarul:

 

Locuri de munc? s?n?toase prin managementul substan?elor periculoase   "

 

Evenimentul, marcheaz? Ziua interna?ional? a securit??ii ?i s?nat??ii in munc? ?i se inscrie in campania EU-OSHA,  "Locuri de munc? s?n?toase prin managementul substan?elor periculoase" ,care  isi propune sa creasc? gradul de con?tientizare cu privire la riscurile prezentate de substan?ele periculoase la locul de munc?, precum ?i s? promoveze o cultur? a prevenirii riscurilor

 

Substan?ele periculoase de la locul de munc? pot cauza o mare varietate de probleme de s?n?tate ?i de boli, generand ?i riscuri la adresa securit??ii. Campania "Locuri de munc? s?n?toase prin managementul substan?elor periculoase" 2018-2019 i?i propune s? creasc? gradul de con?tientizare cu privire la riscurile prezentate de substan?ele periculoase la locul de munc?, precum ?i s? promoveze o cultur? a prevenirii .

 

Seminarul se inscrie, deasemenea, in actiunile prin care EU-OSHA- agen?ia UE pentru securitate ?i  s?n?tate in munc?- are misiunea de a face  locurile de munc? mai sigure, mai s?n?toase ?i mai productive in Europa.

 

Tematica seminarului i?i propune s?  dezbat? urm?toarele aspecte:

 

-Aten?ia deosebit? acordat? problemelor locului de munc?

-Combaterea riscurilor la surs?, prin solu?ii tehnice, organizatorice, prin  management performant, in special prin utilizarea evalu?rii riscurilor ?i prin implementarea rezultatelor acesteia

-Succesul implement?rii solu?iilor tehnice ?i organizatorice la locul de munc?.

-Evenimentul se adreseaz? atat speciali?tilor in domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii in munc? cat ?i managerilor, lucr?torilor ?i reprezentan?ilor acestora, care impreun? trebuie s? colaboreze pentru prevenirea riscurilor ?i promovarea s?n?t??ii la locul de munc?.

 

Participarea este gratuit?.

 

Sunt invitate persoanele cu responsabilit??i in domeniu, reprezentanti din conducerea societatii dvs si reprezentanti ai salariatilor.

 

Pentru buna desf??urare a evenimentului, v? rug?m s? ne confirma?i prezen?a pan? in data de 24 aprilie 2018 la fax: 0241 619454, e-mail: een@ccina.ro, tel: 0241 550960- CCINA Constan?a, persoana de contact Corina Ürmösi.