InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Evenimentederulate de partenerii EEN si alte organizatii

 

Marcaj CE

Informatii eveniment

Categorie: Business

Data: 23.06.2009

Locatie: Galati, Parcul pentru tehnologia informatiei, str. Portului 23

Organizator

Organizatie: -

Persoana de contact: -

E-mail: -

Telefon: -

Fax: -

Web site: -

Adresa: jud. ,

Camera de ComerÅ£, Industrie ÅŸi Agricultură GalaÅ£i, organizaÅ£ie parteneră in cadrul ENTERPRISE EUROPE NETWORK organizeaza un seminar interactiv cu tema: "Certificarea conformităţii produselor - marcajul CE".

            Scopul acestui eveniment, ca parte integrantă a activităţilor ÅŸi serviciilor in sprijinul IMM-urilor, este acela de a furniza informaÅ£ii de specialitate in ceea ce priveÅŸte principiile ÅŸi obligativitatea marcajului CE, conÅ£inutul procedurilor de evaluare a conformităţii produselor. Produsele care corespund tuturor prevederilor directivelor aplicabile referitoare la marcajul CE, trebuie să poarte acest marcaj. Astfel marcajul CE este in mod special, un indiciu că produsele corespund cerinÅ£elor esenÅ£iale ale directivelor aplicabile ÅŸi că produsele au fost supuse unei proceduri de evaluare a conformităţii prevăzută in directive. In cazul in care produsele intră sub incidenÅ£a unei anumite directive, agenÅ£ii economici trebuie să aleagă dacă utilizează standardele armonizate sau altă soluÅ£ie tehnică. De aceea, utilizatorii standardelor armonizate trebuie să cunoască detalii referitoare la acestea.

            Seminarul se adresează atat IMM-urilor din regiune cat ÅŸi autorităţilor publice locale ÅŸi instituÅ£iilor din administraÅ£ie ÅŸi va aborda sectoarele electrice ÅŸi neelectrice: eletronică ÅŸi electrotehnică, telecomunicaÅ£ii, compatibilitate electromagnetica, construcÅ£ii, echipamente sub presiune, echipamente individuale de protecÅ£ie, instrumente medicale, instrumente de măsurat, etc.

            Evenimentul va avea loc in data de 23 iunie, incepand cu orele 09.00, la Parcul pentru Tehnologia InformaÅ£iei - Sala de ConferinÅ£e, din GalaÅ£i, Strada Portului nr. 23 ÅŸi va fi susÅ£inut cu sprijinul experÅ£ilor in standardizare, reprezentanÅ£i al AsociaÅ£iei pentru Standardizare din Romania.