InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Evenimentederulate de partenerii EEN si alte organizatii

 

Elaborarea si implementarea prioectelor finantate din Fondul European pentru Pescuit

Informatii eveniment

Categorie: Seminarii

Data: 14.10.2009

Locatie: Parcul pentru Tehnologia Informatiei, Galati, Str. Portului nr. 23

Organizator

Organizatie: -

Persoana de contact: -

E-mail: -

Telefon: -

Fax: -

Web site: -

Adresa: jud. ,

Camera de ComerÅ£, Industrie ÅŸi Agricultură GalaÅ£i, organizaÅ£ie parteneră Enterprise Europe Network organizeaza sesiunea de informare privind elaborarea ÅŸi implementarea proiectelor finanÅ£ate din Fondul European pentru Pescuit,  in data de 14 octombrie.

            In cadrul sesiunii se vor dezbate aspecte concrete referitoare la documentaÅ£ia de obÅ£inere a sprijinului financiar pentru pescuit ÅŸi acvacultură conform Măsurilor de investiÅ£ii din cadrul Programului OperaÅ£ional pentru Pescuit.  Scopul acestui eveniment este de a contribui la creÅŸterea nivelului de informare al celor interesaÅ£i, inclusiv asupra modalităţilor de identificare a datelor relevante in acest domeniu ÅŸi se adresează potenÅ£ialilor aplicanÅ£i cu activităţi relaÅ£ionate domeniilor piscicol ÅŸi acvacultură.

            Evenimentul va fi susÅ£inut de către reprezentanÅ£ii AgenÅ£iei NaÅ£ionale pentru Pescuit ÅŸi Acvacultură ÅŸi va avea loc la Parcul pentru Tehnologia InformaÅ£iei din  GalaÅ£i din Strada Portului nr. 23, incepand cu ora 1030.