InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Evenimentederulate de partenerii EEN si alte organizatii

 

European Maritime Day 2018 Matchmaking Event

Informatii eveniment

Categorie: Parteneriat de afaceri B2B

Data: 31 mai 2018

Locatie: Burgas Free University,Bulgaria

Organizator

Organizatie: CCINA Constanta

Persoana de contact: Corina Urmosi

E-mail:

Telefon: 0241 550960

Fax: 0241 619454

Web site: -

Adresa: Romania, jud. Constanta, Constanta, Bdul Alexandru Lapusneanu 185A

 

European Maritime Day 2018 - Matchmaking Event

 

Centrul Enterprise Europe Network din cadrul Camerei de Comer?, Industrie, Naviga?ie ?i Agricultur? Constan?a, in calitate de co-organizator, v? invit? s? participa?i la European Maritime Day 2018 - Evenimentul de matchmaking  din 31 mai 2018.

 

Evenimentul este organizat in cadrul Conferin?ei European Maritime Day 2018, care va avea loc intre 31 mai ?i 1 iunie 2018 in Burgas, Bulgaria.

 

European Maritime Day (EMD) este un eveniment anual, care reune?te comunitatea maritim? in continuu? dezvoltare a Europei, reprezentan?i ai mediului de afaceri din domeniul maritim din UE ?i factorii europeni de decizie pentru a discuta, dezbate ?i face schimb de bune practici.

 

Ziua Maritim? European? (EMD) este un eveniment anual care salut? comunitatea maritim? in cre?tere a Europei, care adun?  impreun? p?r?ile interesate din domeniul maritim ?i factorii de decizie din UE pentru a discuta, a dezbate ?i a face schimb de bune practici

 

Participan?ii  vor fi  din sectorul portuar, industria maritim?, clustere, asocia?ii de mediu, ONG-uri, sindicate, institu?ii ?tiin?ifice ?i de cercetare, precum ?i autorit??i locale, regionale, na?ionale ?i europene.

 

Evenimentul de matchmaking ( intalniri bilaterale prestabilite) va avea loc pe 31 mai 2018, adresandu-se companiilor inovatoare, universit??ilor, cercet?torilor, autorit??ilor publice ?i altor organiza?ii interesate s? imp?rt??easc? noi idei de proiecte ?i s? g?seasc? colaboratori pentru:

-          Constituirea de parteneriate pentru proiecte in viitoarele apeluri de finan?are,

-          G?sirea de tehnologii de parteneriat, de licen?? sau de achizi?ie,

-          G?sirea de cump?r?tori sau parteneri de dezvoltare.

 

EMD 2018 se va concentra pe urmatoarele teme:

Industrii maritime: Politica maritime, Zone de coast? ?i porturi, Mediul maritim ?i zonele protejate, Tehnologiile ?i echipamentele maritime ?i navale, Servicii maritime, transport ?i transport maritime, Securitatea maritim? ?i portuar?, Abilit??i ?i preg?tire,Turism

Cre?terea albastr?: Acvacultura; Turismul de coast?; Biotehnologia marina; Energia Oceanului; Exploatarea fundului m?rii Cercetare marin?, dezvoltare ?i inovare

 

Evenimentul este o modalitate ideal? de a g?si ?i parteneri de afaceri prin intalniri prestabilite in timpul unui eveniment care atrage delega?ii ?i exper?i din intreaga Europ? ?i dincolo de aceasta.

 

Trebuie doar s? v? inregistra?i, s? v? prezenta?i, s? descrie?i compania/organiza?ia dvs., s? men?iona?i o idee de cooperare ?i s? selecta?i parteneri interesa?i de dvs. inainte de eveniment.

 

 

Informa?ii practice

 

Intalnirile vor avea loc pe 31 mai 2018 la Burgas Free University 8001, str. San Stefano 62, Burgas, Bulgaria, incepand cu ora 10.00

 

Participarea la intalnirile bilaterale este gratuit?.

 

Inregistrarea la evenimentul de matchmaking va avea loc pe site-ul evenimentului:

https://european-maritime-day-2018.b2match.io/

 

 

 

Termene limit? :

 

Inregistrare:   pan? in    28 mai 2018

Selec?ia intalnirilor bilaterale: pan? in 28 mai 2018

Centrul Enterprise Europe Network din cadrul CCINA Constanta este partener la acest eveniment.

Pentru cei interesa?i s? participe la evenimentul de matchmaking din 31 mai, CCINA poate oferi ?i servicii  de transport contracost si rezervare cazare, in anumite condi?ii legate de num?rul solicitan?ilor.

Pentru detalii suplimentare ?i oferta de transport/cazare, pute?i contacta Centrul Enterprise Europe Network din cadrul Camerei de Comer?, Industrie, Naviga?ie ?i Agricultur? Constan?a, in calitate de co-organizator al parteneriatului de afaceri, la tel: 0241 550960; 0734885011; e-mail: een@ccina.ro, persoana de contact Corina Ürmösi