InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Despre consorțiul ERBSNinformații despre consorțiul nostru și rețeaua EEN

Proiectul Eastern Romanian Business Support Network (Rețeaua pentru sprijinirea afacerilor din estul României) - ERBSN 2015-2020 este practic continuarea proiectului ERBSN 2008-2014 dezvoltat de un consorțiu format din cinci parteneri, din care trei parteneri cu orientare către afaceri și doi către inovare / cercetare-dezvoltare, cărora, în anul 2014, li s-a adugat încă un partener specializat in inovare.

Fiecare partener găzduieste câte un Centru Enterprise Europe oferind servicii în Macroregiunea RO2. Din cei șase parteneri, trei au găzduit în trecut două Euro Info Centre și un Innovation Relay Centre, toți partenerii având însă experiență în cooperare și lucru în rețele sau parteneriate, precum și în furnizarea de servicii specializate mediului de afaceri,și inovare sau în implementarea de proiecte finanțate de diferite programe europene.

Obiectivul principal al proiectului ERBSN este de a facilita IMM-urilor din Macroregiunea 2 potențialul de creștere și creare de noi locuri de muncă prin stimularea acestora să devină mai sustenabile și competitive pe plan internațional prin creșterea gradului de inovare și realizarea de proiecte inovative, precum și promovarea Enterprise Europe Network ca principal partner al acestora în dezvoltarea afacerilor în perioada 2015 – 2020.

Partenerii consortiului ERBSN

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA CONSTANȚA)

Înființată în 1990 de comunitatea locală de afaceri, oferă servicii de sprijinirea afacerilor în județul Constanța. Camera are in jur de 700 membri, iar in ultimii 15 ani a implementat peste 50 proiecte cu finantare europeană. CCINA Constanța a găzduit Euro Info Centre (EIC) RO822 între 1999 si 2007.

Principalele servicii oferite de CCINA Constanta:

 • Promovarea contactelor de afaceri: informații de afaceri, evenimente de parteneriat, târguri și expoziții, misiuni economice etc
 • Sprijinirea creșterii competitivității: informații și asistență pe reglementări tehnice, juridice și financiare la nivel internațional și național
 • Sprijinirea dezvoltării resurselor umane, inclusiv dezvoltarea spiritului antreprenorial
 • Sprijinirea accesării surselor de finanțare: informare și consultanță pentru dezvoltarea de proiecte finanțate de fonduri naționale sau europene
 • Promovarea intereselor comunității de afaceri: reprezentare la nivel local și național, participarea în comisii și comitete relevante

Mai multe detalii pe www.ccina.ro

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați (CCIA GALAȚI)

De la reinființarea sa în iulie 1990, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați și-a asumat rolul de reprezentantă a firmelor din regiune, promovând o politică coerentă de dezvoltare economică și socială a județului prin acțiuni și inițiative grupate în trei direcții principale:

 • Reprezentarea și protejarea intereselor economice ale firmelor la nivel politic, economic și administrativ, pe plan local, național sau internațional
 • O gamă largă de servicii specializate adresate firmelor și întreprinzatorilor din toate domeniile de activitate și sprijinirii acestora în toate etapele de dezvoltare a afacerii
 • Dezvoltarea instituțională – consultanța pentru înființarea de societăți, fundații și asociații

Mai multe detalii pe www.cciagl.ro

Camera de Comert si Industrie Bacau

Mai multe detalii pe www.cciabc.ro

TEHNOPOLIS SRL

Parcul Științific și TehnologicTEHNOPOLIS Iași s-a constituit în scopul utilizării rezultatelor activității de cercetare, aplicării tehnologiilor avansate din economie și creșterii participării instituțiilor de învățământ superior la procesul de dezvoltare economico-socială prin știință și tehnologie.

Parcul oferă spații și servicii pentru:

 • Birouri, producție, conferințe și expoziții, restaurant, cafe-bar
 • Cercetare (laboratoare realizate în colaboare cu Universitățile asociate: evaluări mediu, criogenie, biotehnologii)
 • Incubare de afaceri (spații utilare pentru 15 firme de tip start-up)
 • Construcții (loturi de teren racordate la toate utilitățile

Mai multe detalii pe www.tehnopol-is.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est (ADR NORD-EST)

Mai multe detalii pe www.adrnordest.ro

IPA SA, sucursala Galati

IPA SA București, cu peste 40 de ani de activitate și 200 de specialiști în domeniu, este unul din liderii automatizărilor din România.

Sucursala IPA Galați a fost înființată în anul 1979, este certificată ISO 9001 și în această perioadă de activitate a acumulat o experiență semnificativă și rezultate deosebite în următoarele domenii:

 • Automatizări de procese și linii tehnologice
 • Actionări reglabile
 • Sisteme informatice de proces / produse software
 • Instalații de măsura, protecție și semnalizare
 • Sisteme de monitorizare și avertizare pentru protecția mediului
 • Consiliere în dreptul de proprietate intelectuala

Realizări deosebite sunt și proiectele din cadrul Programelor naționale și europene de cercetare, apreciate și distinse cu medalii și diplome la numeroase manifestări din țară și străinătate.

Mai multe detalii pe www.ipagl.ro

Consortiul ERBSN acopera Macroregiunea 2

Macroregiunea 2

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Un sprijin mare pentru intreprinderi mici
Scopul Enterprise Europe Network este de a ajuta intreprinderile mici si mijlocii să isi dezvolte potenţialul de inovare si să le sensibilizeze cu privire la politicile Comisiei. Lansată in februarie 2008, această nouă iniţiativă a Comisiei Europene oferă antreprenorilor un serviciu de tip ghiseu unic la care să poată solicita consiliere si să beneficieze de o gamă vastă de servicii de susţinere a afacerilor usor accesibile.

aflati mai multe despre reteaua EEN