InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Consultariinitiativa pentru elaborarea interactiva a politicilor europene

 

Consultare publica europeana pe tema evaluarii Regulamentului privind transferurile de deseuri

Data publicarii: 08.03.2018

Data expirarii: 27.04.2018

 

Obiectivul consultării

Articolul 60 alineatul (2a) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri (Regulamentul privind transferurile de deșeuri -RTD) prevede realizarea de către Comisie a unei reexaminări a acestui regulament pană  la 31.12.2020. In conformitate cu Orientările privind o mai bună legiferare, evaluarea este primul pas in cadrul acestui proces.

  In prezent, Comisia realizează o evaluare pentru a analiza dacă RTD, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 1418/2007[2], iși indeplinesc obiectivele, utilizand următoarele criterii:  eficacitatea;  eficiența;  coerența cu alte politici; relevanța și valoarea adăugată europeană. In cadrul examinării coerenței, evaluarea va lua in considerare legislația UE privind deșeurile, obiectivele generale ale politicii de mediu a UE, inclusiv ale economiei circulare, precum și alte politici ale UE, precum politica industrială/politica privind materiile prime și politica comercială, politica privind piața internă etc. Această evaluare va include o examinare a costurilor și beneficiilor asociate punerii in aplicare a RTD pentru părțile interesate la nivel local, național și la nivelul UE. Rezultatele acestei evaluări vor fi utilizate pentru a evalua performanța RTD pană in prezent.

Această consultare oferă o oportunitate tuturor părților interesate, inclusiv cetățenilor, intreprinderilor, organizațiilor, autorităților publice etc. să participe la consultare, să iși exprime opinia și să furnizeze informații utile.

Consultarea este deschisa pana in 

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Pentru a participa la această consultare, completați chestionarul on-line.

Chestionarul este disponibil in toate limbile oficiale ale UE, iar răspunsurile la intrebări pot fi formulate in oricare din acestea. Totuși, avand in vedere intarzierile pe care le poate ocaziona procesul de traducere a răspunsurilor transmise in anumite limbi, vă incurajăm să răspundeți in limba engleză, pentru a-i permite Comisiei să prelucreze rezultatele consultării cat mai rapid.

Puteți intrerupe și relua oricand completarea chestionarului. După ce trimiteți răspunsurile, puteți descărca o copie a lor.

Toate contribuțiile pot fi publicate on-line. Este important să citiți declarația specifică de confidențialitate atașată prezentei consultări pentru informații despre modul in care vor fi prelucrate datele cu caracter personal și contribuțiile dumneavoastră.

 

Link chestionar:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e8b3e593-4fb6-411d-a159-7344a4e2dd1f?draftid=66c375b6-9a66-453e-83f8-81c5e2a58e7d&surveylanguage=RO

 

 

Cometariu consultari publice

conectati-va sau creati un cont pentru a trimite un comentariu pentru aceasta consultare publica.