InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Consultariinitiativa pentru elaborarea interactiva a politicilor europene

 

Consultare publica europeana - Norme privind subventiile de stat pentru servicii de sanatate si servicii sociale de interes economic general (evaluare)

Data publicarii: 06.08.2019

Data expirarii: 06.11.2019

Comisia vrea să afle părerile dvs. cu privire la respectarea obiectivelor UE privind ajutoarele de stat pentru servicii de sănătate și servicii sociale de interes economic general (SIEG), actualizate in așa-numitul pachet SIEI 2012. In special, se aşteaptă opinii de la : furnizorii de SGEI, organizațiile reprezentand utilizatorii SGEI, organizațiile de cercetare și universitățile, precum și publicul larg

Obiectul consultării:

Comisia a adoptat pachetul legislativ Serviciului de interes economic general (SGEI) din 2012. Obiectivul general al pachetului a fost de a sprijini statele membre in finanțarea SIEG, care sunt de o importanță esențială pentru cetățeni și pentru societate in general, urmărind in același timp controlul ajutoarelor de stat.

Sănătatea și serviciile sociale constituie o parte esențială a sistemului de ajutor social in statele membre și sunt de o importanță crucială pentru cetățeni. Acestea includ ingrijirile medicale, ingrijirea de lungă durată, ingrijirea copiilor, accesul și reintegrarea pe piața muncii, locuințele sociale, ingrijirea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.

Pachetul SGEI din 2012 in ceea ce privește serviciile de sănătate și sociale, vizează simplificarea criteriilor de compatibilitate și reducerea sarcinii administrative pentru statele membre, care compensează intreprinderile desemnate să furnizeze astfel de servicii populației (părții vulnerabile a populației) in condiții accesibile. In acest context, Decizia SGEI din 2012 a recunoscut că sănătatea și serviciile sociale au caracteristici specifice care trebuie luate in considerare. O compensație mai mare pentru aceste servicii nu a fost considerată neapărat a produce un risc mai mare de denaturare a concurenței. In consecință, in anumite condiții, compensația pentru servicii de sănătate și servicii sociale a fost scutită de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 din TFUE.

Scopul prezentei evaluări este de a verifica in ce măsură normele aplicabile serviciilor de sănătate și servicii sociale au atins aceste obiective și dacă normele sunt incă adecvate in vederea dezvoltării jurisprudenței Curții de Justiție și a evoluțiilor sectoriale.

Regulamentul SGEI de minimis va expira la 31 decembrie 2020. In acest sens, Comisia urmărește o mai bună ințelegere a aplicării și a posibilelor dificultăți cu care se confruntă părțile interesate şi de asemenea, in lumina unei posibile prelungiri a regulamentului și a unor eventuale modificări.

Consultarea este deschisă pană in 6 noiembrie 2019

Link consultare online:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435/public-consultation_en

 

 

Cometariu consultari publice

conectati-va sau creati un cont pentru a trimite un comentariu pentru aceasta consultare publica.

Alte consultari

Nu exista alte proiecte!
Consultari publice