InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Consultariinitiativa pentru elaborarea interactiva a politicilor europene

 

Consultare a grupului de experti pentru IMM-uri privind reexaminarea Recomandarii 2003/361/CE (defintia IMM-urilor)

Data publicarii: 06.02.2018

Data expirarii: 06.05.2018

Comisia European? reexamineaz? defini?ia microintreprinderilor ?i a intreprinderilor mici ?i mijlocii (IMM-uri) Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003).

Obiectivul acestei reexamin?ri este de a se asigura c? defini?ia IMM-urilor r?mane adecvat? scopului ?i i?i indepline?te obiectivele in contextul economic actual. Acest chestionar va permite evaluarea caracterului adecvat al defini?iei actuale a IMM-urilor ?i a op?iunilor pentru o eventual? modificare a recomand?rii, astfel incat intreprinderile de mici dimensiuni din Europa s? beneficieze in continuare de sprijin specific la nivelul politicilor.

Prin oferirea unei defini?ii comune a ceea ce inseamn? un IMM "veritabil", recomandarea are urm?toarele obiective principale:

- s? creeze condi?ii de concuren?? echitabile ?i s? evite denaturarea concuren?ei intre intreprinderi;

- s? asigure un tratament egal pentru toate IMM-urile; ?i

- s? imbun?t??easc? coeren?a ?i eficacitatea politicilor privind IMM-urile.

Textul integral al recomand?rii ?i orient?ri ?i exemple privind aplicarea in practic? a defini?iei IMM-ului la nivelul UE sunt incluse in Ghidul utilizatorului ( anexat).

Aceast? consultare este conform? cu Directiva privind protec?ia datelor cu caracter personal (95/46/CE) ?icu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protec?ia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de c?tre institu?iile UE.

Informa?iile pe care le furniza?i sunt confiden?iale. Rezultatele prezentate Comisiei Europene vor fi agregate.

 

Toate intreb?rile din chestionar se refer? doar la defini?ia IMM-ului la nivelul UE, astfel cum este formulat? in Recomandarea 2003/361/CE. Ele nu se refer? la defini?ia na?ional? a IMM-urilor sau la alte defini?ii ale IMM-urilor care ar putea exista.

 

Chestionarul  poate fi completat pan? in 6 mai 2018

 

Informatii suplimentare la Centrul Enterprise Europe Network Constanta, tel 0241 550960, e-mail:een@ccina.ro

Cometariu consultari publice

conectati-va sau creati un cont pentru a trimite un comentariu pentru aceasta consultare publica.

Fisiere atasate

Document PDF
chestionar.pdf
chestionar.pdf
69,24 KBytes
08.03.2018 15:26
Document PDF
manual definitia IMM.pdf
manual definitia IMM.pdf
829,61 KBytes
16.01.2018 16:54